Tools-dobbelsteen

Future Thinking Guide

Jouw gids in Toekomstdenken met het oog op de mooist mogelijke toekomst. Welkom bij de Future Thinking Guide! Deze gids doet ervaren hoe de stem en het welzijn van toekomstige generaties in onze huidige beslissingen kunnen worden geïntegreerd. Onderaan deze pagina tref je informatie aan hoe een facilitator uit te nodigen om Future Thinking samen te ervaren.

Hoe kunnen we het welzijn van toekomstige generaties in onze huidige beslissingen meenemen?

We leven in een turbulente wereld en weten dat de acties van vandaag, of het uitblijven daarvan, invloed zullen hebben op de generaties van morgen. We geloven dat we de toekomst in handen hebben. We zijn in een positie om de toekomst vorm te geven, voor onszelf en de generaties na ons. Hoe kunnen we dit gedaan krijgen? De Future Thinking Guide begeleid je hierin.

Wat voor soort voorouder wil je zijn?

Momenteel zijn we dermate gefocust op het oplossen van korte termijn problemen in ons dagelijks leven, dat we daarin verstrikt kunnen raken en het grotere geheel uit het oog verliezen. Laten we durven te dromen over de meest wenselijke toekomst, niet alleen het meest wenselijke heden en ervoor zorgen dat de beslissingen die wij nu nemen ook het welzijn van toekomstige generaties representeren.

Gids in Toekomstdenken

Toekomstdenken is een vaardigheid die zich in de loop van de tijd ontwikkelt en voeding nodig heeft. Het Lab voor Toekomstige Generaties ontwikkelde een reeks ervaringsgerichte tools voor Toekomstdenken ter ondersteuning van de Future Thinking Toolkit. De Future Thinking Toolkit zal mettertijd worden uitgebreid met beproefde ervaringsmethoden. Enkele voorbeelden om mee te beginnen, om een gevoel te krijgen bij wat Toekomstdenken inhoudt:

1. Videoboodschap: Ooit was jij de toekomstige generatie

De jongeren die betrokken zijn bij het Lab hebben toekomstige generaties een stem gegeven. Door middel van deze videoboodschap willen zij anderen inspireren en bewust maken van de impact die de beslissingen van vandaag op de kinderen van morgen kunnen hebben. Bekijk de videoboodschap: Ooit was jij de toekomstige generatie.

2. Zeven Generaties Inleefoefeningen

Bij lange termijn uitdagingen en kwesties werken we met ‘inleefoefeningen’, waarbij we ons gezamenlijk inleven in de mooist mogelijke toekomst. Breng de inleefoefening mee in een bijeenkomst, vergadering of andere ontmoeting en neem samen tien minuten de tijd om even heel rustig te gaan zitten en je mee te laten nemen de toekomst in. Dit is een manier om de toekomst voelbaar te maken

3. De ToekomstStoel

Een ToekomstStoel leert je vandaag al met lange termijn belangen rekening te houden. Wil je weten hoe het lange termijn, toekomst denken- en handelen in jouw organisatie vorm en inhoud kan krijgen? Plaats een lege stoel in de kamer, deze stoel vertegenwoordigd de stem van de toekomst. Neem de belangen en het welzijn van de toekomst mee in iedere beslissing die je neemt. De lege stoel aan tafel herinnert je eraan dat toekomstige generaties ertoe doen en jou nodig hebben om hun belangen te vertegenwoordigen. Maak de ToekomstStoel samen!

4. De Toekomstraad

Organiseer samen een Toekomstraad! De Toekomstraad is een groep mensen in een steeds wisselende samenstelling. Zij leven mee met toekomstige generaties door goed te kijken naar wat er nu in de samenleving gebeurt en actief na te denken over wat dit kan betekenen voor volgende generaties. Bij iedere lange termijn uitdaging kan de Toekomstraad uitkomst bieden. We laten je graag zien hoe je een Toekomstraad het beste organiseert. Nodig ons hiertoe uit.

5. Gids in Toekomstdenken

De Gids in Toekomstdenken (Future Thinking Guide) is een conversatie starter, een experimentele- en interactieve ervaring, ontwikkeld door jonge trainees in samenspraak met het Lab Toekomstige Generaties. Door middel van dit relatiegeschenk in de vorm van een dobbelsteen met vragen en ervaringsgerichte tools, delen we de dialoog met onze toekomst en achterkleinkinderen in de toekomst.

De Future Thinking Toolkit is een groeiende verzameling van methoden die ons in staat stelt besluiten te nemen die het welzijn van toekomstige generaties in acht nemen. De oefeningen en methoden helpen ons de toekomst te verkennen, kansen te zien en te bepalen wat we nu kunnen doen om de stem van de toekomst te includeren in onze huidige beslissingen.

Geïnspireerd? Verder in Toekomstdenken!

Wil je meedoen aan een interactieve ervaring en begeleid worden in Toekomstdenken? Wil je ook een Future Thinking Guide?
De Future Thinking Guide is bestelbaar voor EU 15 excl. verzending.
Wil je misschien een Toekomstraad organiseren, of een Toekomst Stoel neerzetten? We begeleiden je graag verder.
Ben je er klaar voor? Leg contact met het Lab Toekomstige Generaties. De Future Thinking Guide is er ook in het Engels.

Tot ziens in de nabije toekomst!