Organisatie

Het lab toekomstige generaties komt op voor de belangen van toekomstige generaties.

Team

Het kernteam is klein en werkt gefocust aan projecten van het Lab. Daarnaast
werken we met een wisselende groep professionals, de co-laboranten op specifieke projecten
waarbij we graag gebruik maken van de expertise van deze professionals.

Kernteam

Het kernteam werkt gezamenlijk, ieder vanuit zijn/haar eigen expertise, aan concrete kwesties, methodes en instrumenten.

“Als vader en ‘bewuste voorouder’ wens ik mijn toekomstige generaties het best mogelijke toe. Als mensenrechtenjurist zie ik dat we toekomstige generaties niet mogen beperken in de vrijheid hun eigen levens te kunnen inrichten. Bij het Lab komt dit allemaal samen.”

“Ik zet mij in voor het Lab omdat ik geloof dat in een wereld van diversiteit en inclusiviteit het niet meer dan normaal is om de belangen van toekomstige generaties (van al het soort leven) mee te nemen in belangrijke beslissingen”

“Een veilig leven in een schone omgeving, waar iedereen er helemaal bij hoort en zich ook ergens thuis kan voelen. Dat gun ik de mensen nu en alle generaties na ons.”

Jan van de Venis

Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Mensenrechtenjurist

Jessica den Outer

Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, milieu jurist

Marga Boneschansker

 Coordinator Lab, algemeen jurist

“In alles wat ik doe staat het creëren van een gezonde, sociale en groene wereld voorop. Maar, als we willen werken aan de lange termijn, begint dat in het nu! Door er vandaag voor te zorgen dat we behoeften, rechten en belangen van toekomstige generaties meenemen in (politieke) besluitvorming, realiseren we een toekomst die werkt voor iedereen. Tijd dus om aan de slag te gaan!”

Nanja van Rijsse

Communicatie Coordinator

Co-laboranten

Co-laboranten versterken het LabTG in de visie, missie en uitvoering..

Jannet Vaessen

Historicus, expert governance

Ted van den Bergh

Betrokkene bij het LabTG van het eerste uur, tot voorheen directeur Triodos Foundation

 

Alide Roerink

Antropoloog

 

Miranda Willems

Social Innovator

Tineke Lambooy

Hoogleraar Ondernemingsrecht Nyenrode Universiteit

 

Penny Simmers

Jurist, kunsthisoricus

Bestuur

Het bestuur heeft een toezichthoudende functie

Ties Mouwen

Secretaris Lab TG,  Energiemanager AYA

Ignaz Anderson

Penningmeester Lab TG,  Anderson Servant Philanthropy, mede oprichter LabTG

Veronique Swinkels

Voorzitter Lab TG, Undercover Activist  

Jan Willem Nieuwenhuys

Algemeen bestuurslid, adviseur Fair Capital Partners

Heleen Weening

Algemeen bestuurslid, adviseur Fair Capital Partners

Partnerschappen

Organisaties waarmee we samen werken

Statuten, Jaarrekeningen, Beleidsplan, Jaarverslag

Het Lab Toekomstige Generaties evalueert, reflecteert en geeft ieder jaar verslag van het afgelopen jaar.

Statuten
Jaarrekeningen
Strategisch Werkplan/Beleidsplan
Jaarverslag