Organisatie

Het Lab Toekomstige Generaties is een samenwerkingsverband van professionals  uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden en is voortgekomen uit de ‘Werkgroep Ombudspersoon Toekomstige Generaties’ van de Vereniging Worldconnectors. Dankzij financiering van onze partners is er vanaf 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van het Lab Toekomstige Generaties zoals we dat nu kennen.

Binnen het Lab wordt gewerkt in twee teams: een kernteam en een brongroep. Het kernteam, bestaande uit zes professionals, werkt gezamenlijk, maar ieder vanuit zijn/haar eigen expertise, aan concrete kwesties, methodes en instrumenten. Methodes en instrumenten die de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en burgers kunnen gaan inzetten om de belangen van toekomstige generaties mee te nemen in hun besluitvorming. De Brongroep bestaat uit betrokkenen van het eerste uur, vertegenwoordigers van partners, deskundigen en inspiratoren die zich inzetten voor verdieping, verbreding en kwaliteit. De leden van de Brongroep adviseren het kernteam en evalueren de ontwikkelde instrumenten, methodieken en kwesties.

 

Het team

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.