Future Thinking Toolkit

Het doel van het Lab Toekomstige Generaties is om het welzijn van toekomstige generaties mee te laten wegen in belangrijke beslissingen. Daarbij is het handig methoden te kennen die ons kunnen helpen om de toekomst naar het nu te brengen.

Over de Toolkit

Het Lab gebruikt een zogenaamde ‘Future Thinking Toolkit’. Dit is een groeiende verzameling van academische en andere methoden. Enkele daarvan hebben wij als Lab Toekomstige Generaties ontwikkeld. De methoden in de Toolkit helpen ons de toekomst te begrijpen, kansen te zien en te bepalen wat we nu kunnen doen om het welzijn van de toekomstige mens te waarborgen.

Wanneer het Lab een (aangebrachte) kwestie beoordeelt en onderzoekt, wordt gebruikt gemaakt van diverse methoden. Eerst om een kwestie te duiden: wat is eigenlijk de vraag en hoe relateert die aan toekomstige generaties? Dan om te onderzoeken welke belangen er spelen en welke stakeholders erbij betrokken zijn. Vervolgens om uit te vinden hoe de mooist mogelijke toekomst – gerelateerd aan de kwestie – eruit kan zien. Daarna analyseren wij de huidige situatie en ook het institutionele kader, waaronder de wet- en regelgeving, om te beoordelen of de belangen van toekomstige generaties wel voldoende geborgd zijn.

Voor elk van deze vragen en aanpak kunnen wij kiezen uit de methoden die in de Toolkit zijn verzameld en inzichtelijk zijn gemaakt voor gebruikers.

Tot slot formuleert de waarnemend Ombudspersoon van ons Lab Toekomstige Generaties in de uitspraak op een kwestie aanbevelingen voor wetgevers, beleidsmakers bij de overheid, bedrijven en andere organisaties en soms ook voor burgers. De aanbevelingen zijn erop gericht de belangen van toekomstige generaties veilig te stellen in de besluiten die de huidige samenleving neemt en de activiteiten die nu worden ondernomen. De huidige beslissingen en activiteiten hebben vaak een kortetermijnperspectief, wij proberen juist het langetermijnperspectief een beeld te geven.

Hoe ga jij de toolkit gebruiken?

Niet alleen het Lab Toekomstige Generaties kan gebruikmaken van de Toolkit. Deze is ook voor jou gemaakt! Voor iedereen die een langetermijnperspectief wil integreren in de eigen besluitvorming of die van zijn of haar organisatie. Elke methode is op een zeer gebruikersvriendelijke manier uitgelegd. Daarbij worden situaties geschetst waarin een bepaalde methode handig is om te gebruiken en worden nuttige tips gegeven. Daarnaast bepleiten wij dat de Nederlandse wetgever en beleidsmakers bij de overheid, bedrijven en andere organisaties ook onze aanpak volgen en dat zij toekomstige generaties meewegen in beleid en beslissingen.

Sommige landen hebben een ‘Ombudspersoon voor toekomstige generaties’ ingesteld bij wet (Wales, Hongarije) of hebben een parlementaire commissie die de belangen van toekomstige generaties in het oog houdt (Finland, Israël). Zij kunnen ook gebaat zijn bij onze Toolkit. Daarom hebben wij de Toolkit ook in het Engels gemaakt. 

Iedereen kan de toekomst ontsluiten!

Beleidsmaker, bedrijfsleider, student; wij denken dat er voor iedereen een interessante methode in de Toolkit zit om de toekomst mee te ontsluiten. Misschien wil je leren backcasten, of juridisch onderzoek doen, of ben je geïnteresseerd in ‘indigenous’ methoden. Of misschien wil je simpelweg weten hoe je een expertinterview het beste kunt doen. Neem vooral een kijkje en laat het ons weten indien je meer begeleiding kunt gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een sessie met het Lab.

De eerste serie methoden werden geïdentificeerd bij gelegenheid van een door ons georganiseerde ‘Salon van de Toekomst’ in 2019. Deze brainstormsessie organiseerden wij in Amsterdam met academische denkers uit verschillende disciplines, variërend van sociologie, ecologie en economie tot futurisme, culturele antropologie, geschiedenis en neuropsychologie. Een tweede Salon van de Toekomst organiseerden wij in 2020 samenwerking met de Niels Stensen Fellowship. Daarin namen wetenschappers deel uit onder meer de disciplines filosofie, internationaal recht, linguïstiek, IT en medicijnen. In aanvulling op de methoden die in de Salons werden besproken, heeft het Lab team ook deskresearch gedaan om de genoemde methoden uit te diepen en deze in de vorm van de Toolkit te kunnen aanbieden. Wij verwachten vaker een Salon van de Toekomst te organiseren, specifiek gericht op een bepaalde kwestie die zich aandient.

Mocht je een methode kennen die een aanvulling biedt op de methoden in de Toolkit, neem graag contact met ons op! De Toolkit is een ‘living document, dat wij van tijd tot tijd updaten en aanvullen.