Ombudspersoon

Een ombudspersoon is een onpartijdige persoon die verschillende kwesties onderzoekt en daarover uitspraken doet. Zo hield ombudspersoon Jan van de Venis zich al eerder bezig met diverse kwesties, van educatie, landbouw, natuur tot aan kunstmatige intelligentie. Daarin wordt hij bijgestaan door een junior ombudspersoon. De ombudspersoon toetst alle aangedragen kwesties en legt daar verantwoording over af. Diegene beroept zich op een uniek toetsingskader en inleefbeelden over de mooist mogelijke toekomst van een kwestie. Daarnaast speelt deze persoon een grote rol in het onder de aandacht brengen van de kwestie bij de politiek, wet- en raadgevende machten, partners en andere doelgroepen. Want dat is een belangrijk onderdeel van het werk van de ombudspersoon: het pleiten voor de erkenning van de rechten van toekomstige generaties en een onafhankelijke pleitbezorger daarvan in de wet

Opdracht Ombudspersoon

Het Lab streeft ernaar deze rol officieel erkend te krijgen en de rechten
van toekomstige generaties in de Nederlandse wet vast te leggen.

Zolang deze niet officieel is erkend, neemt het Lab de functie van Ombudspersoon waar.

Waar de Ombudspersoon zich op baseert. 

Jan van de Venis

Jan van de Venis

Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Mensenrechtenjurist

Jessica de Outer

Jessica den Outer

Jong Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Milieujurist

Belangenbehartiging in politiek en beleid   Belangenbehartiging in politiek en beleid:
Het Lab streeft naar het behartigen van de belangen van toekomstige generaties in politiek en beleid. Daarbij vervullen de ombudspersonen tijdelijke rollen totdat een onafhankelijke waakhond voor de toekomstige generaties wordt geinstitutionaliseerd.

Behandelen van Kwesties   Behandelen van Kwesties: 
Het Lab werkt aan diverse kwesties. Dit gaat veelal over diverse en uiteenlopende onderwerpen die toekomstige generaties aangaan.

workshops, lezingen, advies en training.   Workshops, lezingen, advies en training:
Voor een divers publiek verzorgen onze Ombudspersonen publieke toespraken en workshops om mensen het belang van toekomstdenken te leren en mee te nemen in de missie van het Lab. 

Waar onze ombudspersoon aan werkt

Plafond 1e Kamer der Staten Generaal - Marga Boneschansker

Belangenbehartiging in politiek en beleid: Het Lab streeft naar het behartigen van de belangen van toekomstige generaties in politiek en beleid. Daarbij vervullen de ombudspersonen tijdelijke rollen totdat een onafhankelijke waakhond voor de toekomstige generaties wordt geïnstitutionaliseerd.

Manifest2

Behandelen van kwesties: Het Lab werkt aan diverse kwesties. Dit gaat veelal over diverse en uiteenlopende onderwerpen die toekomstige generaties aangaan. (hier verwijzen naar pagina kwesties?)

Workshops, lezingen, advies en training: Voor een divers publiek verzorgen onze Ombudspersonen publieke toespraken en workshops om mensen het belang van toekomstdenken te leren en mee te nemen in de missie van het Lab.

Wat je ons kunt vragen

Nodig de Ombudspersoon uit

Neem contact met ons op om onze
ombudspersoon uit te nodigen om uw
organisatie of bedrijf te ondersteunen

Workshops faciliteren

Hoe houd jij rekening met toekomstige generaties in jouw organisatie?

Lezingen geven

Nodig de Ombudspersoon uit voor een inspirerende lezing

Advies geven

Krijg advies over hoe jouw organisatie belangen van toekomstige generaties meeneemt.

Training

Vraag een traning aan voor jouw organisatie 

Ombudspersoon

Installeer een Ombudspersoon

Benoem een eigen
belangenvertegenwoordiger voor
toekomstige generaties in jouw organisaties