Het Lab Toekomstige Generaties

Voordat we – eind 2018 – van start zijn gegaan als Lab Toekomstige Generaties, werkten we onder de vleugels van de Worldconnectors, als ‘Werkgroep Ombudspersoon Toekomstige Generaties’. In februari 2017 organiseerden we een belangwekkende internationale Worldconnectors Roundtable in Den Haag,…

Wales als voorbeeld voor het Lab

Wist je dat er een internationaal netwerk is, waarin instituties voor toekomstige generaties uit de hele wereld samenkomen? Dit heet het NFIG, wat staat voor Network of Institutions for Future Generations. Het LabTG is actief lid van dit internationale netwerk,…