Jongeren reflecteren op de mooist mogelijke toekomst van de kwestie Technologie en een Inclusieve Arbeidsmarkt

Het Lab Toekomstige Generaties (LTG) heeft jongeren gevraagd te reflecteren op op de uitspraak van het LabTG over de kwestie ‘Technologie en een Inclusieve Arbeidsmarkt.’ Jongeren zijn de generatie van morgen op de arbeidsmarkt. Wat leeft er onder hen? Hoe zien zij  de mooist mogelijke toekomst van dit thema?

De kern conclusie in de uitspraak van de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties m.b.t. deze kwestie luidt: “technologie zal een sleutelrol spelen in de totstandkoming van een inclusieve arbeidsmarkt. Hiervoor is wel nodig dat diversiteit, inclusie en het bevorderen van het algemene welzijn als essentiële waarden bij de ontwikkeling en inzet van technologie worden erkend.” 

Wat zijn de ideeën en toekomstdromen m.b.t. deze kwestie die leven onder jongeren in Nederland?

Reflecties

“Ik wens de komende generaties een toekomst waarin technologie de natuurlijke en sociale systemen op een generatieve wijze aanvult. 
Keuzevrijheid voor het gebruik van technologie zien we in dit toekomstbeeld als een groot goed en als maatschappij maken we weloverwogen beslissingen hoe we inclusie blijvend kunnen borgen. Ik gun hen een toekomst gestoeld op onverstoorde interacties van mens-tot-mens, ondersteund door eerlijke en transparante technologie.”
– Ted-Jan Post | sociaal ondernemer | MSc. Strategic Leadership towards Sustainability | 27 jaar

De menselijke maat weer terug op de werkvloer. Voor systemen, processen en beleid.
Dat is mijn wens voor de mooist mogelijke toekomst en voorwaarde in een wereld waarin technologie alleen maar prominenter een plek zal innemen. Zolang wij zelf onze menselijke kwaliteiten, waarden en skills voor ogen houden, kan technologie ons werk hopelijk alleen maar verbeteren.
– Rowan Hordijk | Worldconnector | Ondernemer Circles of Future Skills | 31 jaar

Mijn droom is dat er een digitale economie ontstaat waar iedereen kan meedoen.
Zonder dat er digitale ongelijkheid en polarisatie ontstaat. Door keuzevrijheid en bescherming van online data. Ik denk dat duidelijke wet- en regelgeving en blockchain technologie hierbij kan helpen. Zo worden gebruikers van sociale platformen beschermt. Het monetariseren van het internet is een kans voor iedereen in de wereld om op een creatieve manier te verdienen en bij te dragen aan de fysieke en digitale wereld. Een toekomst waarin tech en de online metaverse helpen om mensen dichter bij elkaar te brengen en meer welzijn te creëren. Met gelijke kansen en bescherming van de (arbeids)rechten, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.  
– Sjaak Louwerse | Projectleider | MSc. Strategisch leiderschap naar duurzaamheid | 34 jaar

Voor de toekomstige generaties wens ik een toekomst waarin technologie en welzijn hand in hand gaan. Tijdens de pandemie afgelopen jaren hebben we gezien dat een alternatieve invulling van de arbeidsmarkt door middel van bijvoorbeeld online bijeenkomsten voor inclusieve en duurzame uitkomsten kan zorgen. Digitale oplossingen in de pandemie hadden tijdelijk gezorgd voor een grote afname in verkeer waardoor de lucht weer te zien was in wereldsteden. Daarnaast kregen mensen die verhinderd waren om fysiek aanwezig te zijn de mogelijkheid om deel te nemen aan online bijeenkomsten. Het vertrouwen op technologie voor een duurzame wereld is naar mijn idee echter een valkuil. Technologie zal altijd in dienst moeten staan van het welzijn voor de toekomstige generaties.
– Eddo Nemirovski | jongeren ambassadeur LTG | student MSc. Sustainable Development | 24 jaar

Vanuit mijn expertise zie ik het belang van een toegankelijke technologie voor een beter behoud van de biodiversiteit waar wij onlosmakelijk mee verbonden zijn.
Technologie geeft ons inzicht in de soortenrijkdom wat ons helpt de juiste beslissingen te maken of het noodzakelijk is om in te grijpen om schade aan de natuur in de breedste vorm te voorkomen.
– Isabeau Vel | Junior Ecoloog Waterschap Vallei en Veluwe | jongeren ambassadeur LTG | 27 jaar

Mijn droom is: Door arbeid van morgen te beogen in het belang van het welzijn voor huidige- en toekomstige generaties, biedt tech de mogelijkheid om nuttige maar arbeidsintensieve productieprocessen te ondersteunen en automatiseren. 
Hierdoor ontstaat er meer tijd en ruimte om fysieke en cognitieve vermogens van mensen in te zetten voor duurzame en maatschappelijke waardevolle doeleinden. Meer vervangbaar werk waar geen arbeidsbehoefte naar is, zal in de praktijk meer vrijwilligerswerk, kunst en cultuur, rust, ruimte, welzijn en vreugde in een samenleving betekenen. Dit gaat echter alleen op als het bestaande werk eerlijk verdeeld wordt, waar tech op een onbevooroordeelde wijze in zou kunnen faciliteren. 
– Pieter Lossie | Beleidsadviseur bij VO-Raad, Eenentwintighonderd | 21 jaar

Ik wens voor generaties nog te komen dat er ongefilterde technologie toegankelijk is, open technologie ter bevordering van inclusie en openheid. 
Voor gelijkheid en ongelijke rollen in de gedeelde en dezelfde waarde om bij te dragen. Daarom hetzelfde waard te zijn, dat betekent voor mij gelijkwaardigheid.
– Isold Kloppers | student Sociale Wetenschappen | jongeren ambassadeur LTG | 21 jaar

Technologie heeft in de mooist mogelijke toekomst wat mij betreft een essentiële rol als het gaat om inclusie bereiken op de arbeidsmarkt.
Echter wil ik daar nog wat aan toevoegen. We moeten als collectief bepalen wat het plafond is ten aanzien van kwaliteit van leven. We kunnen altijd meer en beter, maar laten we eerst een standaard overeenstemmen die redelijk en duurzaam is. Dan, door middel van technologie deze kwaliteit te bereiken en zonder dat de lokale community daardoor uiteen valt, kunnen we garanderen dat allen geïncludeerd worden.
– Anthony Hodge | jongeren ambassadeur Lab Toekomstige Generaties | Event Manager | 28 jaar

De uitspraak van de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties in de kwestie ‘Technologie en een Inclusieve Arbeidsmarkt’ bevat concrete aanbevelingen en take-aways gericht op de waarborging van het welzijn van toekomstige generaties. Een ‘Stappenplan Toekomstgerichte Technologie’ (bijlage) maakt hiervan onderdeel uit. Het doel van het stappenplan is om technologische innovatie op de arbeidsmarkt een wenselijke en beheersbare richting te geven. Onder meer, door co-creatie door een divers en representatief design team als uitgangspunt te nemen, en duidelijk doelen en waarden te formuleren waaraan de technologie moet voldoen. Met als einddoel inclusie op de arbeidsmarkt te vergroten en daarmee het welzijn van huidige en toekomstige generaties te bevorderen.

Bekijk de uitspraak voor de kwestie Technologie en een Inclusieve Arbeidsmarkt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *