Over ons

Het lab toekomstige generaties komt op voor de belangen van toekomstige generaties.

Onze visie

Toekomstige Generaties zijn onderdeel van de samenleving en beïnvloeden wat we nu doen.

Onze missie

Het Lab TG verbindt zich met Toekomstige Generaties
(hierna ook: ‘TGs’).
Dit doet zij door actief te werken aan systemische verandering en verankering van de belangen van Toekomstige Generaties in de Nederlandse samenleving.

“Wij willen dat er in 2025 bewustwording ten aanzien van het welzijn van toekomstige generaties is bereikt bij de meerderheid van burgers, instituten, bedrijven, overheid en media in Nederland.
Dit dient vervolgens zichtbaar te worden in het dagelijks gedrag van burgers, in toetsbare beleidsdoelen bij bedrijven en instituten en in regelgeving en beleidsafwegingen bij de overheid.”

Jan van de Venis

Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Mensenrechtenjurist

Wat we doen

Ombudspersoon

Ombudspersoon

De waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties houdt zich bezig met het welzijn van toekomstige generaties
kwesties

Tools

Dit zijn door hetLab ontwikkelde tools en instrumenten om toekomstdenken mogelijk te maken.

Kwesties

Kwesties

Met het Lab werken wij aan kwesties waarbij wij onderzoek doen naar het huidige handelen en belangen van toekomstige generaties beïnvloed