kwesties

De weg van de kwestie

Een geselecteerde kwestie legt altijd een bepaalde weg af, waarbij stappen worden gezet die specifieke onderscheidende functies vertegenwoordigen: toetsen, inleven en onderbouwen. De weg van de kwestie begint altijd met toetsen, op basis van de SELECT methode, die geïnspireerd is op de methode die is ontwikkeld door Kellie Liket. Afhankelijk van wat er nodig is worden er verschillende methodieken en instrumenten ingezet om de kwestie te onderzoeken. We doen in ieder geval altijd een quickscan, waarin we een thema verkennen.

Soms organiseren we een Salon van de Toekomst met wetenschappers, met als doel inzicht te krijgen welke verschillende manieren er zijn om naar de toekomst te kijken: brillen. Ook kan een stakeholdersonderzoek deel uitmaken van de toetsingsfase, om in kaart te brengen wie er bij een kwestie betrokken zijn.

Vervolgens formeren we één of meerdere Toekomstraden die zich inleven in de mooist mogelijke toekomst van de kwestie voor een kind dat zeven generaties na nu leeft. Daarbij kijken de leden van de Toekomstraad zowel terug als vooruit. Een Toekomstraad wordt gevormd door allerlei mensen met diverse achtergronden die interesse tonen. Een toekomstraad levert inleefbeelden op die vervolgens door de Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties in zijn uitspraken worden meegenomen.  

De Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties gebruikt al deze kennis en kunde vervolgens om een uitspraak te doen over de kwestie. De Ombudspersoon zorgt ervoor dat we onafhankelijk en onpartijdig uitspraak kunnen doen en baseert uitspraken op een uniek toetsingskader waarin het welzijn van Toekomstige Generaties centraal staat.

Onze missie:

IN 2025 IS HET EEN GEGEVEN DAT DE BELANGEN VAN TOEKOMSTIGE GENERATIES WORDEN MEEGEWOGEN IN BESLISSINGEN.