Select Methode

Of een kwestie door het Lab onder de loep kan worden genomen, wordt bekeken aan de hand van onze Select Methode.

Of een kwestie door het Lab onder de loep kan worden genomen, wordt bekeken aan de hand van onze Select Methode. Met enkele vaste criteria onderzoeken we of een kwestie geschikt is om te worden behandeld. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de relevantie voor de maatschappij, de ethische aspecten, geïnspireerd op het Earth Charter (Handvest van de Aarde), de haalbaarheid van de kwestie, het verwachte effect, toegankelijkheid voor het publiek en uiteraard het belang voor toekomstige generaties.

Select staat voor: