Het Lab Toekomstige Generaties

Voordat we – eind 2018 – van start zijn gegaan als Lab Toekomstige Generaties, werkten we onder de vleugels van de Worldconnectors, als ‘Werkgroep Ombudspersoon Toekomstige Generaties’.

In februari 2017 organiseerden we een belangwekkende internationale Worldconnectors Roundtable in Den Haag, waarin we scholieren en politieke jongerenvertegenwoordigers een stem gaven. Ook ombudspersonen uit Hongarije, Wales en Israel waren aanwezig en het idee voor een officiële Ombudsfunctie voor Toekomstige Generaties in Nederland werd op de kaart gezet.

Dankzij de zeer gewaardeerde samenwerking met onze financiers en partners Goldschmeding Foundation, Triodos Foundation, Iona Stichting en Earth Charter Nederland, kreeg het LabTG de mogelijkheid en tijd om kwartier te maken, met als resultaat een staande organisatie compleet toegerust met een unieke werkwijze en een gereedschapskist aan methodes, waarmee wij jongeren, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en politiek actief kunnen betrekken. We zijn nog altijd nauw verbonden aan het netwerk van de Worldconnectors, maar dragen zelfstandig verantwoordelijkheid voor het Lab Toekomstige Generaties als nieuwe organisatie met – binnenkort – een eigen juridische status. 

De volgende video laat goed zien waarom er een officiële Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties in Nederland moet komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *