fbpx

Het Lab Toekomstige Generaties

Voordat we – eind 2018 – van start zijn gegaan als Lab Toekomstige Generaties, werkten we onder de vleugels van de Worldconnectors, als ‘Werkgroep Ombudspersoon Toekomstige Generaties’.

In februari 2017 organiseerden we een belangwekkende internationale Worldconnectors Roundtable in Den Haag, waarin we scholieren en politieke jongerenvertegenwoordigers een stem gaven. Ook ombudspersonen uit Hongarije, Wales en Israel waren aanwezig en het idee voor een officiële Ombudsfunctie voor Toekomstige Generaties in Nederland werd op de kaart gezet.

Dankzij de zeer gewaardeerde samenwerking met onze financiers en partners Goldschmeding Foundation, Triodos Foundation, Iona Stichting en Earth Charter Nederland, kreeg het LabTG de mogelijkheid en tijd om kwartier te maken, met als resultaat een staande organisatie compleet toegerust met een unieke werkwijze en een gereedschapskist aan methodes, waarmee wij jongeren, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en politiek actief kunnen betrekken. We zijn nog altijd nauw verbonden aan het netwerk van de Worldconnectors, maar dragen zelfstandig verantwoordelijkheid voor het Lab Toekomstige Generaties als nieuwe organisatie met – binnenkort – een eigen juridische status. 

De volgende video laat goed zien waarom er een officiële Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties in Nederland moet komen.

517 reacties op “Het Lab Toekomstige Generaties

 1. bitcoincasino zegt:

  First of all, thank you for your post. bitcoincasino Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^

 2. bitcoincasino zegt:

  I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. bitcoincasino, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

 3. safetoto zegt:

  I’m writing on this topic these days, safetoto, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts.

 4. criptomoedas zegt:

  Obrigado por compartilhar. Estou preocupado por não ter ideias criativas. É o seu artigo que me deixa cheio de esperança. Obrigado. Mas, eu tenho uma pergunta, você pode me ajudar?

 5. gate.io şikayet zegt:

  I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 6. jiila newroz zegt:

  أكبر شركة لانتاج أنابيب البولي ايثيلين و يو بي سي ومستلزماتها للمنتجات الصناعية في عيراق

 7. reewas gullalle zegt:

  بعد قراءة مقالك ، ذكرني ببعض الأشياء التي درستها من قبل حول البوابة الإلكترونية. المحتوى مشابه لمحتوياتك ، لكن تفكيرك خاص جدًا ، وهو ما أعطاني فكرة مختلفة. شكرًا لك..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *