Kwestie: De Waarde van Water

Waarde-van-Water

Het Lab Toekomstige Generaties ziet de kwaliteit en beschikbaarheid van zoet water als een van de grootste thema’s waar toekomstige generaties door geraakt zullen worden. Maar waar zit eigenlijk het probleem en wat is nu echt de waarde van water? Lees de Quickscan. De waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties heeft onderzoek gedaan en is uiteindelijk tot een uitspraak gekomen, waarbij de impact van doen of nalaten nu op het welzijn van toekomstige generaties wordt onderzocht en beoordeeld.   

De uitspraak

Cruciale levensbehoeften als lucht, water en voedsel – hetgeen wij slechts een paar minuten, respectievelijk dagen kunnen missen – zijn niet in de Grondwet opgenomen. Een expliciet recht op water is dus niet opgenomen in de Grondwet. Dat zouden we wel verwachten nadat Nederland het recht op water expliciet heeft erkend als mensenrecht.

Het Lab Toekomstige Generaties wil zorg dragen dat schoon water in Nederland gelijkwaardig beschikbaar zal zijn voor toekomstige generaties, net zoals dat nu voor ons is. De Nederlandse huidige wet- en regelgeving volstaan daarin niet. Daarom doet de waarnemend Ombudspersoon een aantal aanbevelingen. Voorop staat de aanbeveling om het grondrecht op water op te nemen in de Nederlandse Grondwet. Dat artikel kan bijvoorbeeld luiden als volgt:

Artikel 21a Grondwet: Het recht op water

1. Ieder heeft het recht op water.
2. Toekomstige generaties hebben het recht op water.
3. Al het leven – dieren, planten en waterlichamen inbegrepen – heeft het recht op water.
4. Het recht op water betekent minimaal toegang tot voldoende, schoon en veilig, acceptabel en betaalbaar water.

De uitspraak werd op Wereld Water Dag 22 maart 2021 gepubliceerd, tezamen met de petitie. Bekijk de uitspraak.

Wil jij ook water voor later? 

Videoboodschap