Kwestie: Technologie en Inclusieve Arbeidsmarkt

Lezingen

Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons bestaan. Wanneer wij denken aan de invloed van deze nieuwe vormen van technologie op de arbeidsmarkt, is het gemakkelijk te vervallen in doemscenario’s. De snelle digitalisering en robotisering zou wellicht ooit een groot deel van de werkende bevolking vervangen. Ook zouden technologische ontwikkelingen een tweedeling in de samenleving kunnen bevorderen. Technologische ontwikkelingen zouden slechts enkele segmenten van de samenleving dienen, terwijl anderen verder dreigen te worden uitgesloten (Went, 2015). Tegelijkertijd brengt exponentiële innovatie nieuwe kansen en mogelijkheden.

Bij dit maatschappelijk vraagstuk verdiepen we ons in de volgende vraag: hoe “kunnen we toekomstige technologie zo introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving?” Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de samenleving als geheel. Lees de Quickscan.

Stappenplan

Lees hier de: EXECUTIVE SUMMARY Technologie en een Inclusieve Arbeidsmarkt

We weten dat nieuwe technologie beïnvloedbaar is. In een ideale situatie beïnvloeden verschillende stakeholders als de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en eindgebruikers de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling van toekomstige technologie een duidelijke ethische basis heeft? Om tot deze ethische basis te komen kijken we in deze quickscan onder andere naar governance; wie ontwikkelt nieuwe technologie en hoe en met welk doel wordt dit gecreëerd. Verder kijken wij naar inclusiviteit; hoe zorgen we ervoor dat inclusiviteit als norm gezien wordt in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie. Tot slot richten wij ons op ecologie; In welke mate wordt in het ontwikkelproces rekening gehouden met de impact op de natuur en mens elders op de wereld? 

Door het schetsen van een duidelijk ethisch kader zorgen wij ervoor dat toekomstige technologie via de arbeidsmarkt kan bijdragen aan een inclusieve samenleving. Bekijk de uitspraak.