Kwestie Technologie en Inclusieve Arbeidsmarkt

bekijk de quickscan lees de uitspraak samenvatting stappenplan toekomstgerichte technologie persbericht executive summary (ENG) roadmap future-oriented technology (ENG)

Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons bestaan. Wanneer wij denken aan de invloed van deze nieuwe vormen van technologie op de arbeidsmarkt, is het gemakkelijk te vervallen in doemscenario’s. De snelle digitalisering en robotisering zou wellicht ooit een groot deel van de werkende bevolking vervangen. Ook zouden technologische ontwikkelingen een tweedeling in de samenleving kunnen bevorderen. Technologische ontwikkelingen zouden slechts enkele segmenten van de samenleving dienen, terwijl anderen verder dreigen te worden uitgesloten (Went, 2015). Tegelijkertijd brengt exponentiële innovatie nieuwe kansen en mogelijkheden.

Bij dit maatschappelijk vraagstuk verdiepen we ons in de volgende vraag: hoe “kunnen we toekomstige technologie zo introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving?” Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de samenleving als geheel.

We weten dat nieuwe technologie beïnvloedbaar is. In een ideale situatie beïnvloeden verschillende stakeholders als de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en eindgebruikers de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling van toekomstige technologie een duidelijke ethische basis heeft? Om tot deze ethische basis te komen kijken we in deze quickscan onder andere naar governance; wie ontwikkelt nieuwe technologie en hoe en met welk doel wordt dit gecreëerd. Verder kijken wij naar inclusiviteit; hoe zorgen we ervoor dat inclusiviteit als norm gezien wordt in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie. Tot slot richten wij ons op ecologie; In welke mate wordt in het ontwikkelproces rekening gehouden met de impact op de natuur en mens elders op de wereld? 

Door het schetsen van een duidelijk ethisch kader zorgen wij ervoor dat toekomstige technologie via de arbeidsmarkt kan bijdragen aan een inclusieve samenleving.

 

De Weg van de Kwestie

De Weg van de Kwestie laat zien welke stappen de Waarnemend Ombudspersoon en het Lab Toekomstige Generaties doorloopt om tot een uitspraak te komen:

Eva Helmond vroeg support via het Loket voor de Toekomst na het onderzoeken van wijze technologie voor de toekomst, naar aanleiding van de publicatie Horizonscan 2050. Het Lab Toekomstige Generaties kiest per jaar een aantal ingediende kwesties uit om onderzoek naar te doen. De kwestie van Eva werd uitgekozen voor verder onderzoek.

 

De vraagstelling voor de kwestie is: hoe kunnen we toekomstige technologie zo introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving?

We verkennen middels de Quickscan het thema en het doel van de Quickscan is het in kaart te brengen van de huidige kennis, stakeholders en inzichten.

Alle informatie wordt samengebracht en er worden verbanden gelegd. Wetsartikelen, beleidsdocumenten, internationale regelgeving. Wat vertellen ze ons, wat doet dat en hoe verhouden ze zich tot elkaar en tot de belangen op welzijn voor toekomstige generaties?

De verbindende stap is het samenbrengen van een Toekomstraad. De ToekomstRaad leeft zich met burgers uit de samenleving in in toekomstige generaties en wat de mooist mogelijke toekomst voor hen zal zijn. Toekomstbeelden die eruit voort kwamen zijn onder verteld door de ogen van Simon, Jip en M. Het derde Toekomstbeeld is ingeleefd door persona’s Soli en Pippa.

De uitspraak omtrent het maatschappelijke vraagstuk voor Inclusieve Technologie en Arbeidsmarkt wordt 28 maart 2022 gelanceerd met betrokkenen in de samenleving. Er zal een samenvatting van de Uitspraak beschikbaar zijn en gezamenlijk campagne gevoerd worden.

 

Mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation

Over de Goldschmeding Foundation 

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een betere wereld, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken.

De foundation zet zich in om hier structureel iets aan te doen en ondersteunt daarom – met donaties, kennis en haar netwerk – projecten die aantoonbaar bijdragen aan blijvende verandering voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.

Samen werken aan beter.
goldschmeding.foundation

bekijk de quickscan lees de uitspraak samenvatting stappenplan toekomstgerichte technologie persbericht executive summary (ENG) roadmap future-oriented technology (ENG)

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.