Kwestie Inclusief Leiderschap

Wat als een transformatie van het hoger onderwijs kan zorgen voor een inclusieve en menswaardige samenleving, voor huidige- en toekomstige generaties? Wat als het hoger onderwijs opleidt voor inclusief leiderschap nu en rond 2100? Hoe zou het eruit zien als inclusief leiderschap gelukt is in de mooist mogelijke toekomst? Het Lab Toekomstige Generaties buigt zich in 2021 over de kwestie voor inclusief leiderschap. Op de weg van de kwestie gaan we in op het opleiden van inclusieve leiders van morgen en de rol van het hoger onderwijs. 

Deze kwestie is relevant met het oog op het creëren van een menswaardige samenleving. Een samenleving waarin óók het belang van ‘de Ander’ verankerd is in het economisch handelen van mensen. 

Een samenleving waarin de economie de bloei van mensen ondersteunt in plaats van andersom. Een samenleving waarin Artikel 1 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens (UVRM) volledig wordt gerespecteerd: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij … behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Het (hoger) onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van studenten op een manier, dat zij zich in hun werkende leven zullen gaan gedragen als inclusieve leiders. Dat wil zeggen: als leiders die dienend zijn en zich committeren aan het belang van anderen en hen includeren in hun teams, werkwijze, beleidsontwikkeling enzovoorts.

Studenten van nu zijn de beslissers van de toekomst, als ambtenaar, politicus, docent, manager, bedrijfsleider, NGO-leider, consultant of professional in andere zakelijke of maatschappelijke organisaties. Het is van belang dat zij reeds op hogescholen en universiteiten zich van die rol bewust worden en de inclusiviteitswaarden gericht op de belangen van alle anderen – ook de samenleving als geheel en de Aarde – internaliseren. 

De kwestie is ook relevant met het oog op afnemend vertrouwen in de huidige leiders, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. 

Kijk binnenkort mee naar de eerste Toekomstbeelden. Eind mei leven we ons in door de Toekomstraad, voor de mooist mogelijke toekomst op de kwestie inclusief leiderschap.