Kwestie Toekomst Landbouw en Boeren

Bekijk de quickscan

Hoe kan circulaire landbouw bijdragen aan het borgen van landbouwberoepen in Nederland voor toekomstige generaties? De Weg van de Kwestie gaat in op wat circulaire landbouw vraagt van de nieuwe generatie voedselproducenten. Menswaardige relaties in de keten, van bodem tot consument. Deze tweede kwestie van 2021 buigt zich over de toekomst van Boeren en Landbouw (met aandacht voor eigendom, circulariteit en arbeid). 

De aanpak is holistisch vanuit 6 elementen: Boer, Boerenproduct en Bodem (3xB) en te verkennen hoe elk van die elementen recht doet aan het doel om Gezond, Geluk, Generaties te verbinden (3xG). In de verkenning worden de studies en initiatieven meegenomen die al zijn ontwikkeld, alsook het EU beleid op inclusieve landbouw en een stakeholderanalyse. De verkenning van de kwestie is te lezen in de QuickScan: Toekomst Landbouw en Boeren.


In de uitspraak volgen aanbevelingen die hoop kunnen bieden aan de huidige generatie Nederlandse boeren. Dit zodat er ook toekomstige generaties boeren zullen komen die de bodem zullen bewerken op een wijze dat deze gezond blijft, zij zelf gelukkig zijn en ook zij weer oog zullen hebben voor een vruchtbaar en duurzaam bestaan voor toekomstige generaties. 


De weg van de kwestie


Een geselecteerde kwestie legt altijd een bepaalde weg af. De kwestie over de Toekomst van Landbouw en Boeren start vanaf juni.


De kwestie is aangedragen via de Brongroep en het Kernteam. Op basis van de Select methode hebben we onderzocht of de kwestie geschikt was om te worden behandeld. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de relevantie voor de maatschappij, het verwachte effect en het belang voor toekomstige generaties.

Het Lab buigt zich voor deze kwestie over de vraagstelling:

“Hoe kan circulaire landbouw bijdragen aan het borgen van landbouwberoepen in Nederland voor toekomstige generaties?”

Na onderzoek doet de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties zijn uitspraak. De Waarnemend Ombudspersoon is tot de uitspraak gekomen op basis van de navolgende stappen:

 

  1. het uitvoeren van een feitenonderzoek, juridisch- en beleidsonderzoek;
  2. het vanuit het Lab ontwerpen en inzetten van een ‘Weg van de Kwestie’;
  3. het organiseren van een inlevingsoefening betreffende mogelijke ideale oplossingsrichtingen door een ToekomstRaad;
  4. het formuleren van een hypothese voor mogelijke oplossing(en);
  5. het doen van onderzoek naar internationale voorbeelden en vergelijkbare mogelijkheden onder Nederlandse wet- en regelgeving.

Alle informatie is samengebracht en er worden verbanden gelegd. Wetsartikelen, beleidsdocumenten, internationale regelgeving. Wat vertellen ze ons en hoe verhouden ze zich tot elkaar?


Daarnaast krijgt de Waarnemend Ombudspersoon inzicht door toekomstbeelden die werden gevormd door een Toekomstraad. Deze raad leeft zich in in toekomstige generaties en bedenkt hoe de toekomst er op zijn mooist uit zou zien. Vervolgens kijkt de raad vanuit de toekomst terug naar nu: wat moet er nu veranderen om tot die mooist mogelijke toekomst te komen? Ben je benieuwd hoe die toekomst eruit ziet? Je leest het terug in de uitspraak.


Tot slot zal de Waarnemend Ombudspersoon aanbevelingen schrijven en advies delen. De uitspraak zal vanaf oktober te lezen zijn via deze webpagina en onze sociale media. Blijf ook op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

Bekijk de quickscan

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.