Onze aanpak

Wij zijn een lab. Een plek waar wordt geëxperimenteerd en methodes worden ontwikkeld. Methodes die kwesties kunnen verkennen, toetsen en agenderen. We krijgen kwesties op verschillende manieren binnen. Soms komt het vanuit het Lab zelf, soms vanuit een van onze partners en soms via een bedrijf, instituut of burger. Je kunt zelf ook een kwestie indienen via Het Loket van de Toekomst , want iedereen kan een Ombudspersoon voor de Toekomst zijn.

We toetsen vervolgens aan de hand van enkele vaste criteria of een kwestie geschikt is om te worden behandeld door het Lab. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de relevantie voor de maatschappij, de ethische aspecten (mede geïnspireerd op het Earth Charter, Handvest van de Aarde), de haalbaarheid van de kwestie, het verwachte effect, toegankelijkheid voor het publiek en het belang voor toekomstige generaties.

De weg van de kwestie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.