Onze Kwesties

Het Lab Toekomstige Generaties zet zich in voor kwesties die ons allemaal aangaan. Die impact hebben op ons leven nu en in de verre toekomst, wel zeven generaties vooruit. Daarbij hanteert het Lab twee thematische focuspunten:

Duurzaamheid, met de nadruk op ecologische integriteit, wat betrekking heeft op het beschermen en herstellen van de ecologische systemen op onze aarde. Met speciale aandacht voor biologische diversiteit en natuurlijke processen.

Inclusiviteit, met de nadruk op sociaal-economische rechtvaardigheid, omdat ieder mens, ongeacht zijn identiteit, recht heeft op en toegang heeft tot basisbehoeften als vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedsel. Zo kunnen we welzijn waarborgen voor iedereen.

Kwesties

Inclusieve Technologie en Arbeidsmarkt

We verdiepten ons in de vraag: kunnen we toekomstige technologie zo introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving? Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de samenleving als geheel.

Door het schetsen van een duidelijk ethisch kader zorgen we ervoor dat toekomstige technologie via de arbeidsmarkt kan bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Vertel me meer!

Toekomst van Landbouw en Boeren

De tweede kwestie van 2021 buigt zich over de toekomst van Boeren en Landbouw (met aandacht voor eigendom, circulariteit en arbeid). De Weg van de Kwestie gaat in op wat circulaire landbouw vraagt van de nieuwe generatie voedselproducenten. Menswaardige relaties in de keten, van bodem tot consument. 

“Hoe kan circulaire landbouw bijdragen aan  het borgen van landbouwberoepen in Nederland voor toekomstige generaties?”

Vertel me meer!

Inclusief Leiderschap

Het Lab TG buigt zich in 2021 over de kwestie voor inclusief leiderschap. De weg van de kwestie gaat in op het opleiden van inclusieve leiders van morgen en de rol van het hoger onderwijs. De kern van de kwestie luidt: hoe kan het hoger onderwijs bijdragen aan een inclusieve en menswaardige samenleving, voor huidige en toekomstige generaties?

“De studenten van nu zijn de beslissers en leiders van morgen.”

Vertel me meer!

De Waarde van Water

Het Lab Toekomstige Generaties ziet de kwaliteit en beschikbaarheid van zoet water als een van de grootste thema’s waar toekomstige generaties door geraakt zullen worden. Maar waar zit eigenlijk het probleem en wat is nu echt de waarde van water? 

“Hoe zou het zijn als schoon water in onze Grondwet stond? Voor de mens en ook voor de natuur zelf? Dan kunnen we het beschermen.”

Vertel me meer!

Primair Onderwijs

In Nederland heeft ieder kind recht op en toegang tot onderwijs, maar hoe inclusief is dat onderwijs eigenlijk? Het systeem versterkt nu nog niet het potentieel van onze kinderen, terwijl het een springplank is naar het volwassen leven. Kinderen zouden dat vanuit dezelfde startpositie en perspectieven moeten kunnen doen. De centrale vraag in deze kwestie is dan ook:

“Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs gelijke kansen biedt voor ieder kind?”

Vertel me meer!

Waddenzee

De eerste casus gaat over het Nederlandse Waddengebied. Een uniek en (deels) als UNESCO-werelderfgoed erkend natuurgebied. De centrale vraag in deze kwestie luidt:

Beschermen wij het Waddengebied voldoende voor toekomstige generaties en draagt het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan dit gebied bij om te komen tot de mooist mogelijke Waddenzee voor toekomstige generaties?”

Vertel me meer!

Loket

Elk jaar gaat het Lab aan de slag met twee kwesties. Misschien is die van jou wel de volgende! Laat ons weten waar jij je zorgen over maakt en dien je kwestie in via het Loket voor de Toekomst.

Loket

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.