Steun het Lab Toekomstige Generaties

Uw steun komt volledig ten goede aan het Lab Toekomstige Generaties en zal worden aangewend voor ontwikkelen, experimenteren en agenderen van thema’s ten behoeve van het welzijn van toekomstige generaties, zijnde een bestemming die overeenkomt met de doelstelling van het Lab Toekomstige Generaties. Het Lab Toekomstige Generaties heeft een ANBI status.

Hoeveel zou je willen doneren? Als donateur van Lab Toekomstige Generaties zorgen we ervoor dat je donatie direct naar onze projecten gaat.

Vul hier uw gegevens in.
We zullen deze gegevens nooit met iemand delen.
Persoonlijke info

IBAN info
Dit is een veilige, SSL-versleutelde betaling.
Door je IBAN op te geven en deze betaling te bevestigen, machtig je Lab Toekomstige Generaties en Stripe, onze betalingsdienstaanbieder, om instructies naar je bank te sturen om je rekening te debiteren en je bank om je rekening te debiteren in overeenstemming met die instructies.Je hebt recht op restitutie van je bank volgens de voorwaarden van je overeenkomst met je bank. Een terugbetaling moet worden aangevraagd binnen 8 weken vanaf de datum waarop je rekening is gedebiteerd.
Bepalingen

Totaalbedrag: €50