De Waddenzee

Uniek gebied
De Waddenzee is de binnenzee tussen de Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant, en aan de andere kant het vasteland van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het gebied strekt zich uit tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken, heeft een lengte van 500 km en een breedte van gemiddeld 20 km. Het is zo’n uniek natuurspektakel in de wereld dat de gehele Waddenzee in 2009 werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed.

Centrale vraag
Kunnen toekomstige generaties blijven genieten van dit unieke Werelderfgoed? Dat onderzoekt het Lab aan de hand van de centrale vraag in deze kwestie:  

“Beschermen wij het Waddengebied voldoende voor toekomstige generaties en draagt het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan dit gebied bij om te komen tot de mooist mogelijke Waddenzee voor toekomstige generaties?”.

Quickscan
Wat weten we over het Waddengebied? Over de flora en fauna? Over de zee? Over het ecosysteem? Incidenten die hebben plaatsgevonden? Dat hebben we onderzocht in de quickscan. Dit is wat we weten: 

  1. De Wadden zijn het grootste waddengebied ter wereld en staan op de UNESCO Werelderfgoedlijst als uniek ecosysteem.
  2. Het gebied is 500 kilometer lang en 310.000 hectare groot, langs de Nederlandse, Deense en Duitse kust. In totaal liggen er 50 eilanden en grote zandplaten.
  3. Er leven miljoenen vogels, vissen en andere dieren. Zeehonden luieren er op zandbanken, miljoenen trekvogels komen voorbij, kwelders (planten) kleuren paars van de lamsoor die er groeit.
  4. De wadden zijn mede vormgegeven door de mens, door het vroegere verhogen van hoge en droge delen van het veenmoeras (terpen en wierden), het bouwen van dijken rondom terpen en akkers, het uitbaggeren van vaargeulen.
  5. Door overbevissing en klimaatverandering verdwijnen verschillende plant- en diersoorten uit het gebied.
  6. Door het groeiende toerisme en andere economische activiteiten staat het Waddengebied ook onder druk. In 2018 rapporteerde het CBS dat er in 2017 t.o.v. 2013 een groei was van 20%, waarmee het jaarlijkse toeristen anderhalf miljoen werd.
  7. Dertien verschillende partijen hebben beslissingsbevoegdheid. Er is geen overkoepelende autoriteit of beheerder die de gehele natuur en belangen van de mensen die er leven overziet of beschermd.

Begin 2020 vond er een ecologische ramp plaats: het ongeval met het vrachtschip MSC Zoe, waarbij honderden containers boven de Wadden overboord sloegen.  Auto-onderdelen, speelgoed en elektronica aanspoelden en miljoenen plastic bolletjes en giftige chemicaliën spoelden aan. De gevolgen van deze ramp zullen nog decennia lang worden gevoeld.

De uitspraak zal binnenkort hier gepubliceerd worden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.