De Waarde van Water

BEKIJK DE UITSPRAAK

Het Lab Toekomstige Generaties ziet de kwaliteit en beschikbaarheid van zoet water als een van de grootste thema’s waar toekomstige generaties door geraakt zullen worden. Maar waar zit eigenlijk het probleem en wat is nu echt de waarde van water? De waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties heeft onderzoek gedaan en is uiteindelijk tot een uitspraak gekomen, waarbij de impact van doen of nalaten nu op het welzijn van toekomstige generaties wordt onderzocht en beoordeeld.   

De uitspraak

Cruciale levensbehoeften als lucht, water en voedsel – hetgeen wij slechts een paar minuten, respectievelijk dagen kunnen missen – zijn niet in de Grondwet opgenomen. Een expliciet recht op water is dus niet opgenomen in de Grondwet. Dat zouden we wel verwachten nadat Nederland het recht op water expliciet heeft erkend als mensenrecht.

Het Lab Toekomstige Generaties wil zorg dragen dat schoon water in Nederland gelijkwaardig beschikbaar zal zijn voor toekomstige generaties, net zoals dat nu voor ons is. De Nederlandse huidige wet- en regelgeving volstaan daarin niet. Daarom doet de waarnemend Ombudspersoon een aantal aanbevelingen. Voorop staat de aanbeveling om het grondrecht op water op te nemen in de Nederlandse Grondwet. Dat artikel kan bijvoorbeeld luiden als volgt:

Wil jij ook water voor later? Teken dan onze petitie.

Videoboodschap

 
 

De weg van de kwestie

De weg van de kwestie laat zien welke stappen het Lab Toekomstige Generaties heeft doorlopen om tot een uitspraak te komen.

Cristel Zwart droeg de kwestie over water aan via het Loket voor de Toekomst na het zien van een documentaire over water. Het Lab Toekomstige Generaties kiest per jaar een aantal ingediende kwesties uit om onderzoek naar te doen. De kwestie van Cristel werd uitgekozen en wordt op dit moment onderzocht. 

 

De hoofdvraag in deze kwestie is: Wat is de waarde van water voor ons en toekomstige generaties?

 

We onderzoeken wat de waarde van water is en wat de grootste uitdagingen in Nederland zijn rondom dit kostbare goedje. Als eerste stap in deze kwestie hebben we een quickscan uitgevoerd om het thema water te verkennen. Het doel van deze quickscan is het in kaart te brengen van de huidige kennis en inzichten.

 

Alle informatie wordt samengebracht en er worden verbanden gelegd. Wetsartikelen, beleidsdocumenten, internationale regelgeving. Wat vertellen ze ons en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

 

De volgende stap is het samenbrengen van een Toekomstraad, tijdens de Week van de VN (19 t/m 23 oktober 2020), georganiseerd door de Nationale Jeugdraad (NJR). De Toekomstraad leeft zich in in toekomstige generaties en wat de waarde van water voor hen zal zijn. Toekomstbeelden die uit hieruit kwamen, kun je hier lezen: Nova, Kwashie en Pim.

 

De uitspraak wordt op Wereld Water Dag 22 maart 2021 gepubliceerd, tezamen met de petitie.

BEKIJK DE UITSPRAAK

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.