Een verzoek uit de toekomst

Momenteel is het Lab Toekomstige Generaties (Lab TG) voor de tweede keer actief in het landelijke Groen Traineeship. Het Groen Traineeship is een project waarin jonge trainees zich gedurende 15 weken inzetten voor maatschappelijke diensttijd. De Lab TG trainees ontmoeten elkaar wekelijks, van oktober tot en met januari 2023. Trainees zetten zich in voor inclusie van de stem voor toekomstige generaties. De gekozen doelgroep voor de opdracht zijn de mensen in het publieke domein, van lokaal tot landelijke niveau.  

Het vraagstuk waar trainees in het Lab TG aan werken is: hoe kunnen toekomstige generaties geïncludeerd worden in het huidige politieke beleid en publieke domein? De opdracht die in het Lab TG traineeship leeft, is: ‘Hoe maken we een praktische gids voor het publieke domein om het welzijn van toekomstige generaties mee te nemen?’ Momenteel zijn er verschillende mogelijkheden verkend. Na interviews in het veld, analyseerden trainees de informatie en ideeën vanuit onze doelgroep. Vervolgens co-creëerden we de eerste prototypes (voorbeelden) voor de Future Thinking Guide, een handleiding voor inclusie van toekomstige generaties.

Sinds dit Traineeship voel ik me veel meer verbonden met mijn voorouders en bovenal de generaties die nog gaan komen. Dit is een heel bijzonder en nieuw gevoel dat mijn drive om mij te blijven inzetten voor de toekomst van onze planeet versterkt! – Fransje

Waar staan we?

De afgelopen weken hebben trainees inzichten vergaard over het tot stand komen van huidig beleid door middel van interviews met bestuurders op lokaal en nationaal niveau. Trainees hebben de eerste inzichten en ideeën geanalyseerd. Met de bestaande door het Lab TG ontwikkelde Future Thinking Toolkit en naar aanleiding van ideeën uit de interviews zijn de trainees gaan brainstormen over nieuwe mogelijkheden om toekomstige generaties een stem te geven. De belangrijkste onderwerpen in de interviews zijn geïnspireerd door de volgende vragen:

1) Wat is de definitie van lange termijn denken en toekomstige generaties voor de doelgroep?
2) Wat zijn praktijkvoorbeelden die worden gewaardeerd, wat werkt er nu wel voor lange termijn?
3) wat zijn huidige belemmeringen en uitdagingen die verandering tegenhouden?
4) wat zijn de behoeften en verlangens die leven bij de doelgroep?

Een breed scala aan ideeën worden nu samengebracht tot één geheel. Het doel is om een concreet eindproduct te ontwikkelen wat mensen uitnodigt om toekomstige generaties een stem te geven in het nu. Hoe geef je invulling en ruimte aan de stem van de toekomst? 

Welke concept ideeën leven er nu?

Het vraagstuk waar trainees in het Lab TG aan werken is: hoe kunnen toekomstige generaties geïncludeerd worden in het huidige politieke beleid en publieke domein? De opdracht die in het Lab TG traineeship leeft, is: ‘Hoe maken we een praktische gids voor het publieke domein om het welzijn van toekomstige generaties mee te nemen?’ Momenteel zijn er verschillende mogelijkheden verkend. Na interviews in het veld, analyseerden trainees de informatie en ideeën van onze doelgroep. Vervolgens co-creëerden we eerste concepten en prototypes voor de Future Thinking Guide. Een directe handleiding voor de stem van toekomstige generaties. Later meer over het eindproduct.

Onze Traineeship-dagen zijn altijd vol inspiratie en onderzoek. Met Miranda en Jaimy als fijne coaches krijgen we de ruimte om de tools van Lab TG ook zelf te ervaren en te verwerken in onze ideeën. Met name het gevoel dat we gezamenlijk ons inlevingsvermogen voor de toekomst ontwikkelen maakt me heel enthousiast voor de laatste fase van ons project en voor ver daarna! – Myrthe

In Groen Traineeship: Trees to Be

Tevens werken we samen met het Groen Traineeship ‘Trees to Be’ op Campus Landgoed Zonheuvel. Trainees ontwikkelen een workshop in de vorm van een wandeling. De wandeling mondt uit in een bomenplantactiviteit die bijdraagt aan de missie voor het planten van 600.000 bomen op de Utrechtse Heuvelrug. De twee Groen Traineeships ontmoeten elkaar in gedeelde trainingen, tijdens lunch en onze events.

De trainees van Trees to Be zijn iedere week te vinden in de werkschuur of op de bomenhub van Goedlandt Circulair landgoedbeheer op het landgoed. Ze bouwen het concept van de bomenhub verder uit (waaronder het inrichten van een website, sociale media, certificaten, trainingsprogramma ) zoeken van plant- en oogst locaties voor zaailingen (jonge boompjes) en maken afspraken met sponsoren om het project ook op de langere termijn voort te zetten. 

Trainees van Trees to Be bij de Japanse notenboom. Een boom die symbool staat voor hoop en liefde.

Wat ik in het Trees to Be project zoek is hoop. De praktische activiteit van bomen planten en de achterliggende motivatie geeft me het gevoel dat ik bijdraag aan een groter doel. – deelnemer Groen Traineeship