Wat wil je worden? Later als je groot bent?

De vondst van een brief in een tijdcapsule uit 1939 op Landgoed Zonheuvel te Doorn werd de start van het initiatief Brief aan de Toekomst met als doel jongeren te helpen met het vormgeven van een hoopvol en hands-on toekomstperspectief. De brief uit het verleden had een boodschap voor de toekomst. Je kunt samen bouwen aan een betere wereld.  

Op 30 november 2022 is het lesprogramma Brief aan de Toekomst tijdens een congres in Almere gepresenteerd aan de onderwijssector. Vanaf die datum is het beschikbaar voor alle (middelbare) scholen van Nederland.

Brief aan de Toekomst is een initiatief van Stichting SBI/ Campus Landgoed Zonheuvel in samenwerking met Onderwijsvereniging Verus, Museon-Omniversum en het Lab Toekomstige Generaties.

Ambitie Brief aan de Toekomst

De ambitie van de initiatiefnemers is om dit programma aan zoveel mogelijk scholen beschikbaar te stellen zodat toekomstdenken een integraal onderdeel van het onderwijs gaat worden. Toekomstdenken is denken volgens een bepaalde structuur met als doel een voorstelling te maken van de toekomst. 

  • Hoe nemen we het welzijn van toekomstige generaties vandaag mee?
  • Wat kunnen we doen voor de wereld van onze achterkleinkinderen?
  • Wat zouden jij en ik vandaag willen doen om de Aarde met een goed gevoel door te geven aan de generaties na ons

Via dit programma leren jongeren in het heden, met het verleden als basis, bewuste keuzes maken waarin ze vandaag al zoveel mogelijk rekening houden met het welzijn van toekomstige generaties.

Onderdeel van het programma dat samen met de school wordt vormgegeven is onder meer een bezoek aan One Planet van Museon-Omniversum in Den Haag, een inspireerde bijdrage van Jan van de Venis, Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties en ondersteuning door ervaren onderwijsadviseurs. 

Door middel van onder meer het planten van bomen als slot van het lesprogramma geven we letterlijk invulling aan hands-on samenwerken voor de toekomst.

Meer informatie over de mogelijkheden op uw school? Mail naar info@briefaandetoekomst.nl of bel 06 23091515.