Impressie Earth Charter Day 2022: Intergenerational Justice

Op 29 juni kwamen leden en genodigden van Worldconnectors Affiliate van Earth Charter International en het Lab Toekomstige Generaties bijeen om gezamenlijk Earth Charter Day 2022 op feestelijke wijze te eren. Deze dag werd in samenwerking met het Lab Toekomstige Generaties georganiseerd. Dankzij de samenwerking met de partners van SBI kon deze samenkomst plaatsvinden op het mooie Landgoed Zonheuvel. Speciaal ter gelegenheid van deze dag is de Aardetelefoon (Earth Connector) op het landgoed geïnstalleerd, die de bezoekers in staat stelt om een connectie te leggen met de aarde en de bomen door naar ze te kunnen luisteren.

Op het zonovergoten, met bloemen en gras omgeven terras van het Maarten Maartenshuis heette dagvoorzitter Kathleen Ferrier iedereen welkom en luidde ze het thema in dat deze dag centraal zou staan; Intergenerationele Rechtvaardigheid. De Earth Charter is nu 22 jaar oud, het was echter voor het eerst dat Worldconnectors en Earth Charter deze bijzondere mijlpaal samen als één gefuseerde vereniging zouden vieren. Hierom sprak Kathleen een woord van dank uit aan het (transitie)bestuur van de vereniging en heette tevens de NEEDS-partners, Laboranten Toekomstige Generaties en in het bijzonder Paul Lubbers een warm welkom. Vervolgens nodigde zij allen uit om zich te begeven naar het Openluchttheater, waar het programma in de bosrijke open lucht en met tussenpozen begeleid door de prachtige, verhalende muziek van Ayla’s Castle van start kon gaan.

Allereerst ging Kathleen in dialoog met Paul Lubbers over de recente ontwikkelingen binnen Earth Charter International (ICE) en de betekenis van 22 jaar Earth Charter. Vervolgens vroeg Paul om aandacht voor het Young Leadership Programme of ECI dat duurzaamheid, leiderschap en verbinding onder jongeren over de gehele wereld ondersteunt. Hij benadrukte het belang van het verder ontwikkelen van dit programma en werd in deze boodschap ondersteund door de woorden van Ann Catrin Nachtwey, een Duitse afgevaardigde jongere die ook actief is in het programma en op het
podium haar visie op Earth Charter deelde. In de volgende ronde werden de deelnemers van Network of European Education Initiatives Dedicated to Global Sustainabilty (NEEDS) voorgesteld, een gezelschap uit verschillende delen van Europa dat ten tijde van de viering al op het landgoed bezig was aan een vierdaagse NEEDS-training. Drie deelnemers stelden zichzelf voor en lichtte kort hun achtergrond en bezigheden toe: Grian A. Cutanda (EC Affiliate Spanje) over de Earth Story Collection; Margareth Lacerda en Claudia Ormonde (EC Affiliate Portugal) over ASPEA en EcoYouth; Tonia Moya (EC Affiliate Zweden) over de focus van Green Cross en de geschiedenis van Earth Charter.

ToekomstStoel

Hierna nodigde Kathleen alle aanwezigen uit om een Wens voor de Toekomst te noteren op het kaartje dat men bij aankomst had ontvangen. Deze kaartjes konden worden gehangen aan de ToekomstStoel – die echter eerst nog even gebouwd moest worden. De Stoel bestaat uit losse elementen te vinden in de natuurlijke omgeving, in dit geval hout van bomentakken, en is ontworpen door Jan van der Bijl (BoomhutBende). Tineke Lambooy deelde namens het Lab Toekomstige Generaties de visie rondom de Stoel, die de belangen van de toekomstige generaties belichaamt en aan deze ook kan vertegenwoordigen aan de vergadertafel van bedrijven. Op deze wijze kan de Stoel bijdragen aan ‘responsible governance’ door instituties, waar rekening wordt gehouden met toekomstige generaties. De Stoel werd vervolgens, mede namens het Lab Toekomstige Generaties geschonken aan het Landgoed en overhandigd aan De Raad van Toezicht van SBI en diens directeur, Jaap Jongejan.

Met deze bijzondere gift werd het eerst blok aan sprekers afgesloten en werd er terug bij het Maarten Maartenshuis een heerlijke en eerlijke Future Proof Maaltijd genuttigd, bedacht door Natascha Kooiman (Smaackmakers). Deze maaltijd is tot stand gekomen aan de hand van tien principes, waaronder lokaal eten, plantaardig eten en het verminderen van afval. Nadien werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een woord van dank te brengen aan Alide Roerink, wie na enorm veel aandacht, liefde en inspanning geleverd te hebben voor zowel Worldonnectors en Earth Charter, afscheid nam. Alide gaat zich naast het Lab Toekomstige Generaties, verder bezighouden met het inspirerende project Maatschap Aardrijk Voedselbossen en ontving daarom van haar vrienden en collega’s bloembollen, zaden en planten om mee te nemen naar het voedselbos.

Integenerational Justice Talks

Na een korte wandeling terug naar het Openluchttheater startte het avondprogramma met de introductie van Jan van de Venis, Waarnemend Ombudspersoon voor de Toekomstige Generaties, wie samen met Kathleen de kaders schetsten voor de Intergenerational Justice Talks. Jan vertelde over zijn achtergrond en hoe zijn visie tot het juridisch ondersteunen van mensenrechten en duurzaamheid hieruit voortvloeide. Hij stelde het publiek vervolgens de vraag: ‘Van wie ben jij er één?’ – doelend op de subjectieve waarde van voorouders en culturele achtergronden. Deze vraag mondde uit in het overdenken van de banden die iedereen heeft met de generatie vóór en na zichzelf en welke kracht en lessen hieruit geput kunnen worden. Hierna begeleidde Miranda Willems (Lab Toekomstige Generaties) een inlevingsoefening waarbij iedereen de mogelijkheid kon nemen om contact te leggen met hun voorouders én stil te staan bij het idee dat wij uiteindelijk ook zelf voorouder zullen zijn van de generaties die na ons komen.

Vervolgens vertelde Jessica den Outer (UN Harmony with Nations Network) over de Rights of Nature en het enorme urgentie van het schoonhouden van belangrijke wateren zoals de Maas. Jessica benadrukte dat in een wereld waar bedrijven en instanties rechten kunnen hebben, het cruciaal is dat de belangen van de natuur ook verdedigd worden. De Intergenerational Justice Talks werden afgesloten door Katy Olivia van Ter Gouw, die spreekt over persoonlijke ervaring met het terugtrekken van biodiversiteit en haar inzet voor het initiatief Stop Ecocide NL.

De avond ging richting een bijzonder einde dankzij de zeer krachtige woorden van Sherlien Sanches, wie na vele jaren vol enthousiaste inzet voor Earth Charter Nederland deze avond ook afscheid nam. Sherlien gaf, naast woorden van dank, een oproep aan alle aanwezigen om zich bewust te worden van de geschiedenis van inheemse volkeren die stammen uit Caraïbische gebieden zoals Suriname. Deze stammen dragen een unieke verzameling aan kennis met zich mee, maar deze dreigt nu verloren te gaan met het verdwijnen van de oude stamgeneraties. Sherlien zal zich daarom volledig gaan toeleggen op het creëren van een Kenniscentrum voor inheemse geschiedenis en kan hier alle
manieren van hulp bij gebruiken. Een link naar een fundraiser die dit doel financieel kan ondersteunen zal spoedig gedeeld worden met het netwerk, via de website of social media.

Afsluitend vertelde Kathleen over de legende van Anansi, een mythisch spinnetje met een pienterheid en grote wilskracht die haar kleine gestalte compenseerde en wiens zijden draad hemel en aarde wist te verbinden. Hoe groot de uitdagingen voor mens en natuur ook zijn, door elkaar te verbinden zal er altijd licht aan het einde van de tunnel zijn. Met deze inspirerende woorden en het ondergaan van de zon was het programma van de viering officieel beëindigd. We kijken terug op een enorm prettige bijeenkomst en willen dan ook alle sprekers, organisatoren en aanwezigen hartelijk bedanken voor het bewerkstelligen hiervan. Voor vragen, opmerkingen of ideeën n.a.v. deze dag en dit verslag kan altijd gemaild worden naar roundtable@worldconnectors.nl.