Lokale bestuurder, toekomstdenker en vormgever van de lange termijn, doe je mee?

Werkconferentie Toekomstdenken voor verbeeldingskracht en verandervermogen in jouw gemeente
Doe mee op 10 juni in Leiden of op 17 juni in Leeuwarden

Hoe krijgt het belang van kinderen en toekomstige generaties een plek in de gemeentepolitiek? Welke ontwikkelingen kunnen we nu omarmen als we de grote problemen in de toekomst willen vermijden? Met welke ideeën en projecten brengen we het lange termijndenken voor scholieren tot leven?

Werkconferentie toekomstdenken, verbeeldingskracht en verandervermogen in lokaal bestuur
Hoe krijgt het belang van kinderen en toekomstige generaties een plek in de gemeentepolitiek?
De toekomst is al begonnen, maar nog lang niet overal. Door te laten zien hoe de lange termijn tastbaar kan worden in de eigen leefomgeving, delen we inspirerende projecten, ideeën en ervaring. Lunch met muzikale en poëtische toekomstervaring, waarin je een geluidsreis maakt door de tijd in een samenspel tussen kunst, wetenschap en jouw eigen verbeelding. 

Met presentaties en verdiepingssessies met o.a.:
Tessa Cramer
: Toekomstdenken in de praktijk (alleen 10 juni)
Bert Blase: (voormalig burgemeester Heerhugowaard): Hoe kan vergaande burgerbetrokkenheid in het lokale bestuur slagen?
Merlijn Twaalfhoven (The Turn Club): Hoe doorbreken we een spiraal van polarisatie?
Anne Graswinckel (Arcadia): Een Verdwaalatlas als gids door een onzekere wereld.
Heleentje Swart (Spark the Movement) Wat is groene pedagogiek, en hoe maken we toekomstgericht onderwijs? (alleen 17 juni)
Miranda Willems (coördinator burgerberaden in de vorm van Plekberaad voor de Agenda 2025 van SDG gemeenten: de plek voor toekomstige generaties in de gemeenteraad in de Week voor Toekomstige Generaties)
Jan van de Venis (waarnemend ombudspersoon toekomstige generaties): Hoe dekoloniseren we de toekomst?
Het Parlement der Dingen – hoe geven we het niet-menselijke een stem? met Laura Mentink (alleen 17 juni)

14:30 Werksessie Hoe organiseren we een inclusief Plekberaad voor de toekomst van onze gemeente?
Kunnen we toekomstige generaties een stem geven in de gemeenteraad door middel van een beraad over de toekomst waarin we voorbij het eigen belang kijken?
Hoe brengen we dialoog, inhoud en een representatieve vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap samen?
O.l.v. Miranda Willems en Merlijn Twaalfhoven

16:00 Afsluiting Waarin we ideeën pitchen, kruisbestuivingen onderzoeken en samenwerkingen aangaan. 

Geef je hier op
Je kunt de hele dag, of alleen een dagdeel meedoen.
10 juni in Leiden. Stadsbauhaus, Langegracht 72
17 juni in Leeuwarden. Stationskwartier Leeuwarden, Snekertrekweg 1

Kosten
De hele dag inclusief vega lunch: €65,-
Alleen een dagdeel €25,-
Leiden: €25,- voor hele dag of ochtend inclusief lunch. Alleen middag vanaf 14:30: kosteloos.
Leeuwarden: geef aan als kosten een bezwaar zijn.

Wat is écht belangrijk?
Grote vragen over de toekomst krijgen in ons leven vaak weinig aandacht. We zijn immers bezig met dagelijkse dingen. Verplichtingen, leuke of nuttige zaken. En soms ook met problemen die schreeuwen om een oplossing. Intussen zitten we met een wereld die gewoon doordraaft in oude sporen. Ook al lossen we elke dag een probleem op, de onderliggende structuren van de samenleving sleuren ons mee door de tijd en bepalen de richting van waar we naar op weg zijn. Hoe geven we toekomstige generaties en zelfs aan de niet-mensen een stem waarmee we de aarde delen?

De toekomst is al begonnen, maar nog lang niet overal. Wij laten zien hoe de lange termijn tastbaar kan worden in de leefwereld van jonge mensen door middel van verbeelding, schoonheid en spel. Een dag(deel) met inspirerende projecten, ideeën en ervaringen. 

Patronen doorbreken
Dit gaan wij in de praktijk onderzoeken. We zien hoezeer gemeenteraadsleden betrokken zijn bij hun gemeenschap en achterban. We zien ook hoe moeilijk het is om voorbij de korte- en middellange termijn te denken, te kijken en te handelen. Daarom bieden we creatieve, vindingrijke maar ook heel praktische manieren om de huidige patronen en structuren van het openbaar bestuur te verrijken en waar nodig te veranderen.

Verlies van verbinding 
Ons huidige democratische stelsel is begin 19e eeuw ontwikkeld en opgezet en sindsdien nagenoeg gelijk gebleven. De wereld is intussen ingrijpend veranderd. Er zijn nu ongekende mogelijkheden om als burger mee te denken, spreken of beslissen. Toch houden we slechts eens in de vier jaar verkiezingen. En steeds meer worden die gedomineerd door een mediacircus vol losse issues, controversiële uitspraken en persoonlijke grilligheden. Het is niet verwonderlijk dat veel mensen het vertrouwen in de politiek verliezen en zich op geen enkele manier verbonden, betrokken of geïnteresseerd voelen.

Week voor Toekomstige Generaties | 19-25 september | Doe mee in jouw gemeente
Wat gebeurt er als we een dwarsdoorsnede van de inwoners van een bepaalde plek vragen naar hun beeld van een goede wereld? Over welke idealen kunnen de meeste mensen het eens worden? En wat betekent het voor de gang van zaken als het duidelijk wordt welke fundamentele zaken we zouden willen beschermen of juist veranderen op de lange termijn? Kunnen we binnen de lokale overheid daadwerkelijk ruimte maken voor de stem van onze kinderen en kleinkinderen?

Het optuigen van nieuwe vormen van directe democratie, het vergroten van betrokkenheid van burgers en het versterken van de samenwerking tussen overheid en buurtinitiatieven heeft natuurlijk tijd nodig. Maar we kunnen wel degelijk beginnen. De ongelijkheid groeit, tal van crises versterken elkaar en we zien hoe verdeeldheid en polarisatie toeneemt. Daarom gaan we in de week van 25 september burgerberaden in de vorm van plekberaden organiseren over de toekomst van jouw dorp, wijk of stad. Zo maken we een aansprekende en opvallende impuls voor bestaande en nieuwe vormen van directe democratie.

Sprekers

Tessa Cramer: Toekomstdenken in de praktijk
Tessa Cramer neemt je mee in de mindset van de futurist. Ze biedt jou toegespitste handvatten en instrumenten om zelf met de toekomst aan de slag te gaan. Onder het mom van ‘how we spend our days is how we spend our lives’ laat zij zien dat we elke dag opnieuw de kans hebben om vorm te geven aan de toekomst.

Tessa Cramer is Lector Designing the Future bij Fontys Hogeschool. Ze is futurist en toekomstgerichte academicus en rondde in de herfst van 2019 haar proefschrift af getiteld Becoming Futurists aan Maastricht University. Ze illustreert met haar onderzoek dat futuristen een voorbeeld zijn van hoe professies tegenwoordig op hele nieuwe manieren worden gevormd.

Floor Ziegler: hoe samenwerkingen tussen overheid en burgers kunnen slagen – radicaal luisteren 

Hoe geven we meer ruimte aan bewoners die kunnen en willen bijdragen aan thema´s, vraagstukken of oplossingen in hun buurt of wijk? Sommige taken zijn echt voor de overheid, maar soms kunnen bewoners iets beter en soms kunnen we heel goed samenwerken. Floor neemt ons mee langs die voorbeelden en haar aanpak om duurzame samenwerkingen te organiseren rond thema´s, sleutelfiguren en plekken.

Floor Ziegler is één van de oprichters van de StadmakersCooperatie, een netwerk van 3.000 maatschappelijk initiatiefnemers in heel Nederland. Zij zetten zich in om het¨vermogen¨ in de samenleving beter te benutten en ¨systeem- en leefwereld¨ bij elkaar te brengen. Dat is niet zo moeilijk als het lijkt en er zijn veel fantastische voorbeelden uit het land. 

Merlijn Twaalfhoven: Hoe doorbreken we een spiraal van polarisatie?
De wereldproblemen van nu kunnen we niet met conventionele methoden oplossen. Door met een kunstenaarsmindset naar de wereld te kijken, kunnen we denkpatronen doorbreken, nieuwe invalshoeken en perspectief vinden, ook als de situatie uitzichtloos lijkt. Merlijn neemt je mee in hoe je de kunstenaarsmindset kan gebruiken om een spiraal van polarisatie te doorbreken.

Merlijn Twaalfhoven is oprichter van The Turn Club en werkte als componist in conflictgebieden (Palestina, Syrië, Cyprus) vluchtelingenkampen (Jordanië) en favela’s (Brazilië). Hij zag hoe muziek een verbindende kracht heeft en besloot ook in Nederland op zoek te gaan naar manieren om verschillende groepen mensen samen te brengen.  Met verbeeldingskracht, schoonheid en creativiteit wil hij wereldproblemen te lijf gaan. Dit beschreef hij uitgebreid in zijn boek ‘Het Is Aan Ons’, een inspirerend werk waarin hij iedereen inspireert de kunstenaar in zichzelf naar boven te halen. 

Anne Graswinckel (Arcadia): Een Verdwaalatlas als gids door een onzekere wereld.
Het streven naar waarheid en schoonheid is een activiteit waarin we ons hele leven kind mogen blijven. Anne Graswinckel vertelt over ‘De Kunst van het Verdwalen’, een gids voor leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs waarmee ze samen ontdekken te verdwalen.

Anne Graswinckel werkt bij Keunstwerk, een expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurskunst en professionele kunst. Ze creeert duurzame verbindingen in de cultuureducatie om kinderen (en hun omgeving) waarachtigere en sterkere verhalen te laten vertellen en is mede-auteur van het boek ‘De Kunst van het Verdwalen’.

Miranda Willems: Een plek voor toekomstige generaties in de gemeenteraad.
Het Lab Toekomstige Generaties agendeert, leeft zich in en onderzoekt waarderend voor de belangen van onze- en toekomstige generaties. Samen, in partnerschap met The Turn Club en het Ministerie van de Toekomst nodigt ze Toekomst Ambassadeurs uit tijdens de SDG Action Days, door een landelijke Week voor Toekomstige Generaties. Onze wereld staat voor de gedeelde duurzaamheidsopgaven, met oog op alle generaties. Iedere gemeente is uitgenodigd om samen Agenda 2025 te beogen en te bereiken tijdens de Week voor Toekomstige Generaties.

Miranda Willems is coördinator voor de Plekberaden tijdens de Week voor Toekomstige Generaties. Ook is ze toekomstdenker en werkt ze in het Lab Toekomstige Generaties, een lab waarin manieren worden ontwikkeld om je actief te verhouden tot de mensen die nu nog niet geboren zijn. We kunnen namelijk al relaties bouwen met mensen die tegenover ons zitten, maar hoe doen we dat met mensen die niet voor ons zitten, die verwijderd zijn in de tijd? Miranda laat ons zien wat er wel mogelijk is en hoe we ons hun wereld kunnen voorstellen. 

Jan van de Venis: Hoe dekoloniseren we de toekomst?
Wat betekent daarbij vrede in de dagelijkse omgang met anderen? Welk respect toon je voor andere levensovertuigingen of anders denkenden? Welke verantwoordelijkheid neem je naar anderen toe in je doen en nalaten? Naar hen die je in je werk en in privé ontmoet, maar ook jegens de toekomstige generaties.

Jan van de Venis is ombudspersoon voor toekomstige generaties en eigenaar van het advocatenkantoor JustLaw. Hij richt zich in het bijzonder op de gebieden mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

Laura Mentink: Hoe geven we het niet menselijke een stem?
We kunnen de wereld vanuit het gezichtspunt van andere mensen, dieren, planten en zelfs objecten bekijken door ons ermee te vereenzelvigen. Via rollenspellen is het mogelijk om andere personen en zaken een stem te geven in een theatraal ‘parlement der dingen’. Aan de hand van het boek van Bruno Latour, onderzoekt Laura Mentink hoe je het niet menselijke een stem kunt geven. 

Laura Mentink  is toneelspeler en tekenaar. daarnaast is ze werkzaam als co-schrijver, dramaturg en fiets koerier. ze tekent situaties en processen en figuren, om te onthouden, te verhelderen, vast te leggen, en soms gewoon, omdat bepaalde situaties of personen of objecten ontroeren.

Organisaties en partners zijn welkom om mee te doen met de Week voor Toekomstige Generaties
SPARK nodigt docenten, directeuren, conciërges, onderwijsassistenten, beleidsmakers en bestuurders, kortom, iedereen die bezig is om onderwijs te maken, uit om jongeren te helpen ontdekken hoe we in een lokale context duurzame oplossingen kunnen vinden.

Aanmelden geef je op voor een dagdeel of voor een hele dag
Curated by: The Turn Club, Ministerie van de Toekomst en Lab Toekomstige Generaties