Stemmen! De Toekomstverkiezing

De Toekomstverkiezing is begonnen! Deze week zijn er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen, maar kun je ook stemmen voor de Toekomstverkiezing. Dit is een verkiezing waarin iedereen van Nederland, ook kinderen, mogen stemmen voor het Nederland van 2050. Aan jou de vraag: zou jij in jouw omgeving mensen kunnen oproepen om aankomende week niet alleen een stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook bij de Toekomstverkiezing? Stemmen kan de hele week via de Toekomstverkiezing.

De Toekomstverkiezing

De Toekomstverkiezing is een initiatief gestart door Merlijn Twaalfhoven en The Turn Club, in nauwe samenwerking met kinderen, jongeren en actieve burgers die zich zorgen maken over het gebrek aan langetermijnvisie in gemeenteraden. We zien hoe vaak acute problemen en belangen alle aandacht vragen. Raadsleden hebben geen tijd en ruimte om zich zorgen te maken over de toekomst. Om dat te veranderen, kunnen burgers zich deze week ook uitspreken over wat zij een goede wereld vinden voor over dertig jaar.

Gevolg 

De uitkomsten leggen we voor aan de nieuwgekozen gemeenteraden. Zij krijgen daarmee een duidelijke opdracht van hun kiezers om zich niet alleen over de komende vier jaar zorgen te maken, maar ook de volgende generatie een plek te geven in hun werk. Al ruim 450 kandidaat gemeenteraadsleden hebben deze Belofte ondertekend. De raadsleden die getekend hebben, zullen straks deelnemen aan een toekomstberaad dat op 25 september a.s. in hun gemeente plaatsvindt. Daar beslissen jonge en oude burgers uit de deelnemende gemeenten samen met de raadsleden hoe zij de plek waar zij wonen toekomstproof kunnen maken.

Hoe meer mensen op de Toekomsverkiezing stemmen, hoe beter wij samen met de gemeenteraadsleden kunnen streven naar een toekomst die voor iedereen mooi is. 

Stem deze week!

Op Toekomstverkiezing.nl staan nu twaalf mogelijke toekomsten klaar, waarin je ziet hoe we in 2050 zouden kunnen omgaan met werk, voedsel, wonen en gezondheid. Jij kunt nu de eerst stap naar de toekomst zetten, door op een van deze toekomsten te stemmen! Aan de hand van de uitslag gaan we met gemeenteraadsleden in beraad om daadwerkelijk ruimte te maken voor een wereld die we willen. 

Deel de Toekomstverkiezing met jouw omgeving en stem. Alvast bedankt!