fbpx

Verweven leven, een andere kijk op ons bestaan

Wat is de mooist mogelijke toekomst voor het omgaan met de klimaatcrisis? Wat als we goede voorouders zijn met het oog op het thema klimaatverandering? Deze vragen stonden centraal tijdens de ToekomstRaad op de Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek op 28 januari 2022. De ToekomstRaad stelt het welzijn van toekomstige generaties centraal in de mooist mogelijke toekomst. Door de ToekomstRaad delen we de mooist mogelijke toekomst voor de wereld van onze kleinkinderen in 2100. Wat is er nodig voor hun welzijn?

De deelnemers zien en ervaren een rijke Aarde biotoop tijdens de Inleefoefening in de ToekomstRaad. De mens is terugkomend in de wereld, onze natuur in het grotere systeem. We ervaren verbondenheid met kleinkinderen. Het leven is er kleiner, lokaal. Er zijn dorpen, zaadjes van onze mooiste wereld en in wederkerig contact. In 2100 ervaren we onderlinge warmte, vreedzame omgang en eerlijke verdeling. Wat ons opvalt: het is er vredig, zonder dreiging van oorlogen en druk van oorlogsindustrie. We zien een schoon landschap vol rust en groen, we leven in balans en in ontmoeting met onze natuur. Door de uitgangspunten zoals vrede, gelijkwaardigheid en we houden rekening met alle soorten in onze natuur. De voetafdruk is positief en werkt niet voor of met, maar in de natuur. Gelijkwaardigheid floreert door wederkerige transformatie, zoals in de natuur. Verweven humanisme is voelbaar tussen alle soorten leven van de Aarde, in onderling contact.

Wat er is veranderd om dat te bereiken is de bevolking. We zijn ons bewust geworden van het belang voor verdraagzaamheid, acceptatie en respect. Vanaf onze vierde is ons via scholing geleerd om te luisteren, met het belang van verdraagzaamheid voor elkaar. De mensen leven de mooist mogelijke wereld voort door strategie voor echte inclusie: door ons groeiende geweten in diversiteit en inclusie. De transitie is begonnen in het sociale domein, middels sociale verhoudingen en technologie. Oftewel, we hebben geïnvesteerd in onze idealen voor de toekomst. Daar waar meer sociale balans is gevonden is ook meer balans met de natuur hervonden. De mooiste versie van de toekomst is ook bereikt door de klokkenluiders te respecteren en te stoppen met intensieve landbouw. Evenals een einde te maken aan macht die corrumpeert. Onder meer door steun in het recht, in verdragen met het oog op de belangen voor het welzijn van huidige- en toekomstige generaties. Te meer, door afdwingbare wetten, regelgeving en handhaving. Door vergroting van ons bewustzijn in visie, effectieve strategieën en beslissingen in lange-tijds-linies.

Wat kunnen we vandaag en morgen doen om er te komen? Middels de acceptabele en mooist mogelijke toekomst voorop te stellen en ernaar toe te werken met groot inlevingsvermogen. Overal, thuis en in sociale situaties een stabiel klimaat te creëren. Door het opnieuw ontdekken, delen en meedoen in eeuwenoude filosofie: in de alles-verbondenheid van onze wereld en onze eigen aard, natuur. We zijn natuur. Bovenal, door wezenlijke menselijke vooruitgang voorop te stellen en intensief leren samen te leven. Middels onze lessen in harmonie, vrede en samenhang met elders op de wereld en te leren leven als verbonden mens in het geheel van soorten in de natuur. Tenslotte is er gepleit om op iedere plek aan ToekomstRaden mee te doen, zodat we de impact op toekomstige generaties ook leren voelen en zien. Door met hen welzijn rekening te houden zullen we de wereld morgen al doorgeven richting duurzaamheid en inclusie.

We danken de Universiteit voor Humanistiek voor het Toekomstbeeld. Wil je een ToekomstRaad organiseren of deelnemen? Neem contact met ons op.
Blijf op de hoogte via de Nieuwsbrief Update.