Quickscan voor de Kwestie Technologie en Inclusieve Arbeidsmarkt

Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op ons bestaan. Onze huidige tijd van ICT-systemen, robots en big data wordt vaak omschreven als de tijd van de vierde technologische revolutie. Wanneer wij denken aan de invloed van deze nieuwe vormen van technologie op de arbeidsmarkt, is het gemakkelijk te vervallen in doemscenario’s. De snelle digitalisering en robotisering zou wellicht ooit een groot deel van de werkende bevolking vervangen. Ook zouden technologische ontwikkelingen een tweedeling in de samenleving kunnen bevorderen. Technologische ontwikkelingen zouden slechts enkele segmenten van de samenleving dienen, terwijl anderen verder dreigen te worden uitgesloten (Went, 2015). Tegelijkertijd brengt exponentiële innovatie nieuwe kansen en mogelijkheden.

In deze Quickscan verdiepen we ons in de volgende vraag: kunnen we toekomstige technologie zo introduceren, sturen en inzetten dat het via een inclusieve arbeidsmarkt bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving? Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de samenleving als geheel.

In het sturen van toekomstige technologie is een duidelijke ethische basis van groot belang. Om tot deze ethische basis te komen kijken we in deze Quickscan onder andere naar governance; wie ontwikkelt nieuwe technologie en hoe en met welk doel wordt deze gecreëerd? Verder kijken wij naar inclusiviteit; hoe zorgen we ervoor dat inclusiviteit als norm gezien wordt in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie? Tot slot richten wij ons op ecologie; in welke mate wordt in het ontwikkelproces rekening gehouden met de impact op de natuur en mens elders op de wereld? Daarnaast zullen wij de relevante inzichten en stakeholders uitlichten die een rol kunnen spelen in het sturen van toekomstige technologie in de juiste richting.

Bekijk de Quickscan en de Weg van de Kwestie: Technologie en Inclusieve Arbeid