Groen Traineeship jongerenprogramma van start

Het Lab Toekomstige Generaties is in oktober gestart met een spiksplinternieuw jongerenprogramma. In het kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) zijn jongeren uitgenodigd om bij te dragen als groene vrijwilliger aan projecten die bijdragen aan een betere wereld in relatie tot natuur. Het Groen Traineeship wordt onder meer door het Lab TG uitgevoerd in een groep van acht jongeren. De leeftijd varieert van 20-27 jaar met diverse studies en achtergronden. De jonge mensen zijn begonnen aan team opdrachten voor het Lab TG. Ze zijn uitgenodigd om plannen te delen voor lokale invulling van onder meer de Future Thinking Toolkit en voor het opkomende vervolg voor het jongerenprogramma. Het Lab TG Groen Traineeship heet: Geef Toekomstige Generaties een Groene Stem!

Check-in op Landgoed Zonheuvel

Op Landgoed Zonheuvel maakt het team kennis met elkaar: wie ben je, waarom doe je mee, wat verwacht je voor het programma? De intenties en verwachtingen lopen erg uiteen: van een bijdrage leveren aan een duurzame wereld, tot gelijkgestemden ontmoeten en praktisch aan de slag met het inleven voor toekomstige generaties. Geïnteresseerde en gemotiveerde jonge mensen met grote wil om door te leren en impact te maken voor een betere wereld.
Tijdens de eerste dag maken we kennis met een workshop van The TurnClub, onder leiding van Hans Idink. We leren lessen in onzekerheid vaardigheid. Voor de woorden die we niet weten of begrijpen, verzinnen we nieuwe woorden. Dat helpt, om creatief om te gaan in onzekerheden. Samen met Groen Traineeship collega’s: het project genaamd Trees for Future, doen we de workshop en delen we de middag in het stralende zonnetje.

Kennismaking met de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties

In de opvolgende week ontmoeten we de regenboog, die ons stralend tegemoet lonkt op de boot onderweg naar Texel. De Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties Jan van de Venis, gidst ons mee het eiland op en we wandelen naar schapenboerderij de Waddel. Temidden van de schapen in de schapenboet en zittend op zachte hooibalen. De boer deelt wat hij doet en hoe zijn relatie is met zijn werk in de natuur. We wisselen uit over het leven daar, met een boer die natuurinclusief boeren voorop stelt en met liefde voor het land. We maken een wandeling over het landschap en nemen indrukwekkende stilte waar. Vervolgens neemt de Waarnemend Ombudspersoon Jan van de Venis ons mee door het verhaal van zijn opdracht. Sterk pleit hij voor een natuurinclusief juridisch landschap, waar natuur intrinsiek erkent wordt met recht op eigen bestaan, leven, groei en herstel. Langzaam ziet hij het waarde perspectief veranderen. Hij acteert op de kruising van duurzaamheid, mensenrechten en klimaatverandering. In de loop van de jaren heeft hij zich steeds meer gericht op mensenrechten thema’s die natuur en klimaatverandering raken. Zo schreef hij mee aan de Klimaatzaak Urgenda Uitspraak tegen de Staat en aan de Milieudefensie zaak tegen Shell. Na het verhaal nodigt hij mede vanuit zijn rol als voorzitter van het Nationaal Park Duinen op Texel, de jonge mensen uit voor de ToekomstRaad omtrent de Mooist Mogelijke Toekomst omtrent jongerenparticipatie. De jongeren doen voor het eerst de inleefoefening om zich via hun voorouders te verplaatsen in de 7 generaties vooruit in 2200.

ToekomstRaad: toekomstbeelden voor jongerenparticipatie Nationaal Park Duinen van Texel

De jonge mensen delen hun beelden: via een jongetje die ziet perspectief verandering, van het idee af dat natuur een functie moet hebben voor de mens, naar de notie dat de mensen onderdeel zijn van natuur. Verder meer: er is samenwerking nodig tussen jong en oud, evenals ruimte om als jongeren je stem te laten horen en verspreiden. Voor het Nationaal Park is er een Jongerenraad die wordt geconsulteerd voor beslissingen. Door passende jongerenparticipatie heeft leeftijd geen waarde ten opzichte van kennis en is de samenleving niet enkel voor natuur maar ook juist met natuur georganiseerd. Verandering en wezenlijke transformatie betekent: elke stem telt mee, ook van natuur en jongeren. Door kennis van duurzaamheid en meer actie vanuit de regering, middels luisteren naar natuur en jongeren. Er zijn jongeren die nieuwsgierig waren en zij leren door apps die de natuur leuker maken. Door passende jongerenparticipatie is iedereen gelijk, nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd door middel van co-creatie en het recht op spreken. Het zou groei in bewustwording kunnen betekenen, met impact in natuur. Er is erg veel te ontdekken vanuit nieuwsgierigheid, met regels om niet te vernielen wat we ‘hebben’. Jongeren zijn betrokken om te onderzoeken hoe we kunnen verbinden met natuur. Voor het creëren van nieuwe (ideeën voor) natuur, door innovatieve projecten met betrekking tot natuur. Middels het versterken van de relatie in de natuur. Samensmelting van mens en natuur en onze plicht ervoor te zorgen. Met weinig technologie, geankerd in het nu. Wat daar volgens hun nu voor nodig is, zijn leiders met visie waar mensen zich achter scharen. Plus, dat wij zelf de visie al leven, door verplaatsing van waarden; in verbondenheid met de natuur. Bovenal geeft jongerenparticipatie stem aan jongeren, zij worden serieus gehoord; niet alleen gevraagd. Om dat nu te doen zouden we jongeren kunnen 1) vragen, 2) een stem geven en 3) horen, opvolgen en actief meenemen.

Plan van aanpak: teamopdrachten

De jongeren vervolgen hun ontdekkingstocht in het gedachtegoed voor de belangen van toekomstige generaties. In de opvolgende week ziet het team elkaar tegemoet op Campus Landgoed Zonheuvel. De dag start met het delen van het Vuur van de Kinderen, waarbij we de samenkomst openen met toewijding aan het 7 generaties principe. Wat voor organisatie zou het zijn als het belang van de kinderen niet in het midden van onze beslissingen staat?

Het team gaat verder met het kiezen van de teamopdrachten. Er wordt gekozen voor twee teamopdrachten: een die zich met ontwerp van het jongerenprogramma bezig zal houden en het tweede team; die door de Future Thinking Toolkit concepten lokale inbedding van het TG gedachtegoed voor zullen stellen. Door de Gameplan tool werken zij in een dynamische, interactieve en visuele vorm voor het plan van aanpak van de opdrachten.

Het Groen Traineeship loopt van oktober 2021 tot en met februari 2022, on- en offline op diverse plekken in het land. Het Lab TG jongerenprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door het landelijke Groen Traineeship programma en Stichting Iona. We werken voor het programma onder meer samen met het Groen Traineeship project Trees for Future, The TurnClub en The Children’s Fire in Engeland.