Symposium: Let the Future Generations escape

Het wetenschappelijk internationaal symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties wordt op donderdag 18 en vrijdag 19 november organiseert op Slot Loevestein.

Het Lab Toekomstige Generaties organiseert het symposium in samenwerking met Slot Loevestein en Maastricht University. Het wordt georganiseerd tijdens het Hugo de Grootjaar. In dit themajaar wordt het gedachtegoed van Hugo de Groot herdacht, 400 jaar na zijn spectaculaire ontsnapping uit Loevestein in 1621.

Tijdens het symposium spreken we met invloedrijke sprekers uit binnen- en buitenland, onder meer met de Waarnemend Ombudspersoon Jan van de Venis, Roman Krznaric, Kathleen Ferrier, Shlomo Shoham, Jessica den Outer en Werner Schouten. Er wordt stilgestaan bij de vraag hoe onze nalatenschap over 400 jaar wordt beoordeeld, in 2421.

Hugo de Groots persoonlijke motto is hierbij immer actueel: Ruit hora, de tijd vliegt!


Meer info, programma en registratieLet the Future Generations Escape

The scientific symposium on the human rights of future generations will be held on Thursday and Friday the 18th and 19th of November at Slot Loevenstein.

The Lab for Future Generations organises a symposium in collaboration with Loevestein Castle and Maastricht University. It is part of the Hugo de Groot (Grotius) year, in which Grotius’ work is commemorated 400 years after his escape from Loevestein Castle in 1621.

During the symposium, international speakers will discuss the question of how our legacy will be judged in 400 years from now, in 2421? During the symposium, influential speakers from home and abroad will reflect on our legacy, with enter alia the acting Ombudsperson for Future Generations Jan van de Venis, Roman Krznaric, Kathleen Ferrier, Shlomo Shoham, Jessica den Outer and Werner Schouten.

The very contemporary idea in this respect is Grotius’ personal motto which may inspire us: Ruit hora, time is running away!

More information, the program and tickets