Let the Future Generations escape

Scientific symposium on the human rights of future generations on the 18th and 19th of November at Slot Loevenstein. The Lab for Future Generations organises a symposium in collaboration with Loevestein Castle and with Maastricht University.

This symposium is part of the Hugo de Groot (Grotius) year, in which Grotius’ work is commemorated 400 years after his escape from Loevestein Castle in 1621. During the symposium, international speakers will discuss the question of how our legacy will be judged in 400 years from now, in 2421? A very contemporary idea in this respect is Grotius’ personal motto which may inspire us: Ruit hora, time is running away!

More information, the program and tickets


Wetenschappelijk symposium op Slot Loevestein

Wetenschappelijk internationaal symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties op Slot Loevestein. Op 18 en 19 november organiseert het Lab Toekomstige Generaties een symposium in samenwerking met Slot Loevestein en met Maastricht University.

Het symposium wordt georganiseerd tijdens het Hugo de Grootjaar. In dit themajaar wordt het gedachtegoed van Hugo de Groot herdacht, 400 jaar na zijn spectaculaire ontsnapping uit Loevestein in 1621. Tijdens het symposium wordt door invloedrijke sprekers uit binnen- en buitenland, zoals Roman Krznaric, Kathleen Ferrier, Shlomo Shoham en Werner Schouten stilgestaan bij de vraag hoe onze nalatenschap over 400 jaar wordt beoordeeld, in 2421. Hugo de Groots persoonlijke motto is hierbij immer actueel: Ruit hora, de tijd vliegt!


Meer info, programma en registratie