Herfst! Ondertekening Samen voor Grond Manifest

De tweede kwestie die het Lab Toekomstige Generaties onderzoekt in 2021 gaat over de toekomst van Boeren en Landbouw, met aandacht voor eigendom, circulariteit en arbeid. De kwestie gaat in op wat circulaire landbouw vraagt van de nieuwe generatie voedselproducenten. Menswaardige relaties in de keten, van bodem tot consument. 

De herfst is begonnen! Jonge en vernieuwende boeren werken aan het herstellen en revitaliseren van onze bodem, zodat deze ons blijvend kan voorzien van gezonde voeding en rijke oogsten, tot in lengte van jaren. Wij van het Lab Toekomstige Generaties ondertekenen het Samen voor Grond Manifest. Geïnitieerd door Aardpeer, samen met 340 andere organisaties. Help mee en onderschrijf óók het Samen voor Grond manifest.

We vragen onze volksvertegenwoordigers en beleidsmakers om zich aan te sluiten en mee te werken aan betaalbare toegang tot grond. Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedsel gemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de  boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten.

Op de eerste herfstdag van 21 september, vroegen 21 jonge boeren en boerinnen aandacht voor een gezonde bodem en biodiversiteit. Zij onderschrijven het “Samen voor Grond” manifest. Deze jonge boeren houden zich dagelijks bezig met een vitale bodem voor onze toekomstige generaties. Zij zetten zich in voor natuurvriendelijke en regeneratieve landbouw. Een toekomstige landbouw waarbij zij zorgen voor bodemherstel, voor meer biodiversiteit en meer leven. Geen gif, geen kunstmest. Niet het vernietigen van leven, wel het verbeteren van de bodem. Gezonde voeding staat bij hen centraal. Al meer dan 300 organisaties, politici en duizenden burgers tekenden het manifest. Deze actie begon op 21 maart jl. (lente). Toen vroegen 21 ouders met baby’s aandacht voor de bodem en op 21 Juni (zomer) waren het grootouders met kleinkinderen die aandacht vroegen voor het “Samen voor Grond” manifest.

Manifest voor onze toekomstige generaties

Om de regering het belang in te laten zien van een vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties is gekozen om op 21 september 2021, met 21 jonge, vernieuwende boeren op een positieve manier de noodklok te luiden. De actie is de derde in een reeks van seizoen acties. Bij het aanbreken van ieder seizoen, 21 maart (lente), 21 juni (zomer), 21 september (herfst) en 21 december (winter) wordt er dit jaar (2021) op een positieve manier aandacht gevraagd voor het belang van de bodem. Meer dan 340 organisaties die zich dagelijks inzetten om onze bodems te regenereren onderschrijven inmiddels het manifest. Het Lab Toekomstige Generaties ondersteunt dit initiatief van harte. Het Samen voor de Grond manifest voor de herfst luidt als volgt:

HET IS HERFST! 

Traditioneel was dit in veel oude culturen de tijd van de oogstfeesten, van overvloed, voordat de lange winterperiode begon. Licht en donker zijn in evenwicht, de dag en de nacht zijn precies  even lang. En dat is wel symbolisch, want we staan op  een kruispunt.

Wordt het donker of bouwen we aan het licht? Aan nieuwe vormen als het oude sterft? Jonge en vernieuwende boeren  werken aan het herstellen en revitaliseren van onze bodem, zodat deze ons blijvend kan voorzien van gezonde voeding en  rijke oogsten, tot in lengte van jaren. 

We zijn begonnen aan het laatste decennium waarin we met  elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de  natuur, de biodiversiteit en een gezonde bodem. 

Willen we in balans leven met de natuur, dan zullen we op een  andere, gezondere en verantwoordelijke manier moeten  omgaan met onze bodem. Daarom vragen wij aandacht voor  een gezonde en vitale bodem als basis van ons bestaan, ons  voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn. 

Als wij ons allemaal gaan gedragen als bondgenoten van de  bodem, wordt de bodem ook onze bondgenoot: een gezonde  en vitale bodem levert ons gezond voedsel, houdt water vast  en filtert het, slaat CO2 op en bevordert biodiversiteit. 

Daarom staan wij op 21 september 2021 met 21 natuurvriendelijke boeren en vragen aandacht voor toegang tot een betaalbare, vruchtbare en vitale bodem voor onze toekomstige generaties. 

De organisaties die dit manifest onderschrijven, stellen  toegang tot een vruchtbare en vitale bodem voor toekomstige  generaties centraal. Zij werken dagelijks aan herstel, revitalisatie, regeneratie van de bodem.  

Want bodem is leven! 

Een gezonde en vitale bodem is de sleutel naar een gezonde  samenleving die in balans is met de natuurlijke grenzen  van onze planeet. 

Wij vragen onze volksvertegenwoordigers en beleidsmakers  van ons land om zich bij ons aan te sluiten door mee te werken  aan betaalbare toegang tot grond: 

– Een vitale bodem is de basis van ons bestaan. Zie de bodem   als sleutel binnen de vorming van nieuw, integraal beleid   voor natuur, landbouw en voedsel. 

– De toekomst van de komende generaties is afhankelijk – van toegang tot een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit   staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen. 

– Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor   de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief.   Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie,   gezonde voeding en een verbonden gemeenschap. 

– Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in   staat om de bodem op een manier te beheren die het leven   ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en   verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te   verarmen en te vernietigen. 

– Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare   toegang tot grond voor boeren en voedsel gemeenschappen,   nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de   boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te   intensiveren en schaal te vergroten. 

Zonder landbouw geen voedsel, zonder bodem geen landbouw. Zonder gezonde bodem dus geen gezond voedsel en zonder  gezond voedsel geen gezonde mensen. 

Wij zijn verantwoordelijk. 

Wij kunnen veranderen. 

Wij kunnen met elkaar zorgen voor een vitale bodem. En daarmee voor een vitale basis voor onze toekomstige generaties. 

Doe mee. 

Nu.


Ken jij nog een organisatie die óók het manifest zouden willen ondertekenen? Ondertekenen kan via het Samen voor Grond manifest.