Universeel recht op een gezonde leefomgeving

VN experts en leiders roepen op tot het erkennen van het mensenrecht op een veilig, schoon en gezond leefmilieu. Het staat de komende dagen op de agenda van de Mensenrechtenraad. Natuurlijk steunen we dit mensenrecht. Voor ons en toekomstige generaties.

Wanneer we spreken over de ‘belangen van toekomstige generaties’, doelen wij dus op de rechten, behoeften en belangen van toekomstige generaties op duurzame en inclusieve ontwikkeling. De rechten, behoeften en belangen van toekomstige generaties zijn nu nog op geen enkele manier geïnstitutionaliseerd en worden nog niet geïnstitutionaliseerd en worden nog niet consequent vertegenwoordigd of behartigd bij relevante besluitvormingsprocessen.

Dat moet veranderen, mede door erkenning van dit mensenrecht op een veilig, schoon en gezond leefmilieu. Voor ons en toekomstige generaties.