Uitnodiging: Inspiratiesessie 20 september Inclusief Leiderschap

Wees welkom bij de Inspiratiesessie over Inclusief Leiderschap en de Rol van het Hoger Onderwijs! Het Lab Toekomstige Generaties buigt zich in 2021 over hoe het hoger onderwijs kan bijdragen aan een inclusieve en menswaardige samenleving, voor huidige en toekomstige generaties. Wat is de mooist mogelijke toekomst op dit vlak? Welke vragen moeten we onszelf stellen? En welke aanbevelingen zien we? Ben je er ook bij op 20 september?

Een inclusieve samenleving voor toekomstige generaties is er een waarin iedereen tot zijn/haar/hun recht komt, gelijk wordt behandeld, en verschillen worden gewaardeerd. Inclusie in het onderwijs is nauw verwant aan de identiteit van democratische samenlevingen, aldus de Onderwijsraad (2020). De studenten van nu zijn de inclusieve leiders van morgen, die een samenleving kunnen vormgeven die het geheel dient. Daarvoor gaan we dan ook in dialoog.

Op 20 september 2021 van 14:00-15:00 uur organiseert het Lab Toekomstige Generaties een Inspiratiesessie over Inclusief Leiderschap en de Rol van het Hoger Onderwijs. Werk of studeer je in het hoger onderwijs of ben je op een andere manier betrokken bij het vormen van het leiderschap van de toekomst? Je bent van harte welkom! We gaan een open gesprek met elkaar aan en nodigen professionals op het gebied van inclusie uit om met ons mee te kijken. Onder meer met Naomi van Stapele, lector in Inclusive Education aan de Haagsche Hogeschool en Bernice Feller-Thijm, Inclusivity Strategist. Schrijf je in door een mail te sturen naar miranda@labtoekomstigegeneraties.nl