De Verenigde Naties ‘Our Common Agenda’ voor Toekomstige Generaties

Het rapport ‘Our Common Agenda’ kijkt vooruit naar de komende 25 jaar en vertegenwoordigt de visie van de Secretaris-Generaal op de toekomst van wereldwijde samenwerking en het nieuw leven inblazen van inclusief, genetwerkt en effectief multilateralisme. De Secretaris-Generaal presenteerde zijn rapport aan de Algemene Vergadering in september 2021 voor het einde van de 75e zitting van de Algemene Vergadering.

Onze gemeenschappelijke agenda, ‘Our Common Agenda’, is de visie van Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Voor een wereldwijde inspanning om de krachten te bundelen en een tastbaar verschil te maken in het leven van mensen. De Secretaris-Generaal gaf aan dat we het ons niet kunnen veroorloven om de alarmbel van de pandemie en de klimaatcrisis te negeren. We hebben een nieuw tijdperk nodig van gedurfd, transformerend beleid over de hele linie.

De VN Secretaris-Generaal presenteerde het rapport Onze Gemeenschappelijke Agenda, ‘Our Common Agenda’, als het begin van een wereldwijde inspanning om het potentieel van verenigde naties te vervullen. “De keuzes die we vandaag maken – of niet maken – kunnen leiden tot een verdere wereldwijde ineenstorting of een doorbraak naar een betere toekomst.” Specifiek voor Toekomstige Generaties staat op de agenda:

Dit is het moment om voor lange termijn te denken, meer te bieden voor jonge mensen en volgende generaties en om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen die voor ons liggen. Onze gemeenschappelijke agenda bevat aanbevelingen voor zinvolle, diverse en effectieve jongerenbetrokkenheid, zowel binnen als buiten de Verenigde Naties, onder meer door betere politieke vertegenwoordiging en door het transformeren van onderwijs, vaardigheidstraining en levenslang leren.

Ik doe ook voorstellen, zoals de herbestemming van het Trusteeship Council, een Futures Lab, een Verklaring voor Toekomstige Generaties en een Speciale Gezant van de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat beleids- en begrotingsbeslissingen rekening houden met hun impact op toekomstige generaties. We moeten ook beter voorbereid zijn om grote mondiale risico’s te voorkomen en erop te reageren. Het zal belangrijk zijn voor de Verenigde Naties om regelmatig een Strategic Foresight en Global Risk Report uit te brengen, en ik stel ook een noodplatform voor, dat zal worden bijeengeroepen als reactie op complexe wereldwijde crises.

Lees het gehele rapport van de Secretaris-Generaal ‘Onze gemeenschappelijke agenda’.