Uitspraak Inclusief Leiderschap en de Rol van het Hoger Onderwijs

Het Lab Toekomstige Generaties buigt zich in 2021 over hoe het hoger onderwijs kan bijdragen aan een inclusieve en menswaardige samenleving, voor huidige en toekomstige generaties. Wat is de mooist mogelijke toekomst op dit vlak? Welke vragen moeten we onszelf stellen? En welke aanbevelingen zien we?

Urgentie

Een inclusieve samenleving voor toekomstige generaties is er een waarin iedereen tot zijn/haar/hun recht komt, gelijk wordt behandeld, en verschillen worden gewaardeerd. Inclusie in het onderwijs is nauw verwant aan de identiteit van democratische samenlevingen, aldus de Onderwijsraad (2020). De studenten van nu zijn de inclusieve leiders van morgen, die een samenleving kunnen vormgeven die het geheel dient. 

Inzichten 

Laat alle bloemen bloeien, laat alle leiders groeien. Dat was de inspiratie waarmee illustrator Lisa Dröes onze belangrijkste inzichten in beeld heeft gevat. Kijk met ons mee naar de Uitspraak en meld je aan voor de inspiratiesessie op 20 september als je geïnteresseerd bent en in gesprek wilt gaan over de kwestie Inclusief Leiderschap en de Rol van het Hoger Onderwijs.