De Groene Kliniek: een pleidooi voor meer ruimte en emotie in het klimaatdebat

Bijna driekwart van de Nederlanders zegt bezorgd te zijn over klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Nieuwe begrippen die bijbehorende onderbuikgevoelens in woorden vatten duiken op. Klimaatdepressie, eco-anxiety, landschapspijn. Allemaal termen die omschrijven hoe doemscenario’s en alarmbellen in de media over smeltende poolkappen en de opwarming van de aarde een verlammende werking hebben op onze houding, ons handelen en ons gemoed. We weten dat het vijf voor twaalf is, worden heen en weer geslingerd tussen ontkenning, ontreddering en alarmerende oproepen tot handelen. Sommigen voelen zich in groeiende mate overweldigd en lopen vast. Wat kan het tij nog keren? Vestigen we onze hoop op wetenschap, politiek en technologie? Of is het tijd voor een collectieve gedragsverandering en soft skills, om onze gevoelens van klimaatverwarring en -depressie en onze eco-angst niet langer weg te stoppen maar onder ogen te zien?

Gienke ging op zoek naar een gids in deze verwarrende tijden. In deze driedelige podcastserie laat zij zich 100 dagen opnemen in De Groene Kliniek, een denkbeeldig rustoord en gaat op consult bij specialist op het gebied van klimaatontwrichting en ecologische rouw Evanne Nowak, bij filosoof bij Staatbosbeheer Matthijs Schouten, klimaatrechtvaardigheidsactivist Chihiro Geuzebroek en Ombudsman Toekomstige Generaties Jan van de Venis, die voor de gelegenheid de rollen van ecosysteemtherapeut, relatietherapeut Mens-Natuur, ecosystemisch werker en coach lange-termijn-denken aannemen. Met hen gaat ze op zoek gaat naar het antwoord op de vraag: Hoe kunnen we onze ervaringen van ecologische ontwrichting en gevoelens van angst en verwarring een plek geven in het klimaatdebat? En hoe buigen we ons wereldbeeld om van ego-centrisch, naar eco-centrisch?  


Gienke Deuten: “Evanne Nowak stelt dat deze tijd vraagt om de moed om onszelf uit te spreken, verwarring en niet-weten toe te laten en onder ogen te zien hoe diep we in de problemen zitten. We moeten gespreksnormen zoals optimisme, relativering en ontkenning veranderen, het debat vertragen, een tussenruimte creëren waarin kwetsbaarheid bestaat en we toekomen aan de vragen die onszelf en de ander scherp houden.

Stel dat we gevoelens van ecologische rouw inderdaad serieus zouden nemen? Hoe zou dat eruitzien en wat zou het opleveren? Deze podcast is een zoektocht naar hoe we onze houding ten opzichte van al het levende om ons heen zo kunnen veranderen, dat we wellicht andere keuzes gaan maken en er beter voor gaan zorgen. En een pleidooi voor het toelaten van kwetsbaarheid en emotie in onszelf én het klimaatdebat”.


In aflevering #2 ‘Tussenruimte’ volgt Deuten sessies bij Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties Jan van de Venis en klimaatrechtvaardigheidsactivist Chihiro Geuzebroek, die voor de gelegenheid de rollen aannemen van ecosystemisch werker en coach lange-termijn-denken. De Groene Kliniek is mede geïnspireerd op het essay ‘Waarom we moeten leren rouwen om ecologische ontwrichting’ van Evanne Nowak (In: ‘De stem van de Noordzee’, Een pleidooi voor vloeibaar denken”). Luister hier onder naar aflevering #2 van De Groene Kliniek met de Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties:

Luister hier

Luister hier naar alle afleveringen van De Groene Kliniek of vind ze op je favoriete podcast platform, waaronder Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts of Soundcloud.