Quickscan Inclusief Leiderschap en de Rol van het Hoger Onderwijs

We gunnen toekomstige generaties een samenleving waarin mensen en andere levensvormen gelijkwaardig en vrij leven. Een leven waarin alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren (artikel 1. Universal Declaration of Human Rights). Deze visie vergt leiders die zich committeren aan inclusie.

Het hoger onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan het vormen van dit leiderschap. De studenten van nu nemen later vaak plekken in de maatschappij in van waaruit zij besluiten zullen nemen over andere mensen en besluiten die de maatschappij in meer algemene zin zullen raken. Een belangrijke vraag met het oog op inclusief leiderschap is hoe inclusief het hoger onderwijssysteem zelf is en aan welk wereldbeeld het bijdraagt.

In deze Quickscan doen wij een eerste verkenning van deze thematiek. Het is de bedoeling om kennis te verzamelen voor de uitspraak van de Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, onderdeel van het Lab Toekomstige Generaties. De Ombudspersoon zal aanbevelingen doen gericht op waarborging van het welzijn van toekomstige generaties binnen dit thema. Vanaf september start de campagne. De uitspraak wordt in september online gelanceerd.