ToekomstRaad Boeren en Landbouw

Op Texel is het Lab Toekomstige Generaties op 21 juli jl. in gesprek gegaan over de mooist mogelijke toekomst voor de kwestie: Toekomst Landbouw en Boeren, met aandacht voor eigendom, circulariteit en arbeid. We lopen in 2021 onder andere de Weg van de Kwestie door op onderzoek te gaan naar de vraag: Hoe kan de circulaire landbouw bijdragen aan het borgen van landbouw beroepen in Nederland voor toekomstige generaties? In de ToekomstRaad over de kwestie werd het open gesprek gevoerd met voornamelijk jonge en oude boeren. Wat is er idealiter voor te stellen voor de toekomstige generaties? Wat zouden we vandaag wel en niet moeten doen om daar te komen? We stappen in de schoenen van een van de persona’s die we onszelf voorstellen: het is Jan, 25 jaar jong en wonend op het eiland Texel.

Wat is de mooist mogelijke toekomst van Jan, die werkt als boer in de agrarische sector? De natuur- en landbouwgebieden, zaden en gewassen en mest worden door boeren onderling (af)gewisseld en geruild. Er is sprake van gemengde veehouderij en akkerbouw. Het is minder complex om de beroepen uit te voeren  in 2100 dan in 2021 door goede wet- en regelgeving.  Door middel van diverse specialisaties in de sector wordt er samengewerkt. De gewassen, zaden en gebieden worden in onderling vertrouwen verbouwd. De boeren heeft vooral meer eigen ruimte, meer versterkende samenwerking en minder overhead. Er zijn minder regels, waardoor de uitwisseling van graan, mest, grond, mais zelf geregeld kan worden. Informatie plicht (data), wet- en regelgeving werkt voor de boeren, in plaats van tegen (met al de registraties). EU subsidies zijn gestopt, tussenhandelaren verdwenen. Er bestaat een eerlijke en minimale prijs voor voedsel, geleverd door de boer. Amsterdam, Den Haag en grote steden hebben geleerd hoe en door wie het wel werkt, er is waardering voor boeren. Zaaizaden, pootaardappelen, bietjes enz. worden voor de hele wereld gemaakt. Nederland is dan nog steeds de vruchtbaarste delta ter wereld, hierdoor het meest bestendig voor de toekomst van de landbouw. Persoonlijk waardering, trots en respect voor de boeren is terug.

Wat is daar nu voor nodig? Boeren zijn vertegenwoordigd in de Kamer en kunnen meepraten: delen input en hebben inspraak. Ze praten mee over de inrichting van het land en kunnen ook tegengas geven. Er is sprake van respect, waardering en trots voor de boeren onder burgers en overheid. Onderwijs is eerlijk en sterk betrokken bij landbouw en de beroepen van boeren. In plaats van onwetendheid, ontstaat er meer scholing voor het boeren. De boeren beschikken over zelfbeschikking, zij kunnen veel beter zelf bepalen, als de experts. Omzet boerenbedrijven is 140 miljard, waarvan 5% wordt teruggegeven aan het Rijk voor invloed in de Kamer. Ondanks de verdeel en heers, de onvrede omdraaien door samen sterker op te staan.Het betekent ook dat er nu meer politiek draagvlak komt voor (beroepen in) de sector, bijvoorbeeld door voormannen in het bedrijfsleven. Het wordt werkbaar om te roteren met  landbouwgebieden, door onder andere wet- en regelgeving en verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw. Sturing op gedeelde belangen en gezamenlijk grond in plaats van verdeel en heers mentaliteit. Boeren worden erkent en gewaardeerd als biodiversiteit experts. Er is een landelijk (online) gastenboek (zoals in een hotel), waar complimenten voor de boer worden gegeven. Wat blijft: contact en onderdeel van het land zijn en voelen, door het land lopen met de kinderen. Minder regels, data van de overheid werkt voor het beroep en het uitoefenen van – samenwerking in – het beroep. Bovenal, is het nodig om eerlijke, echte en kwalitatieve intenties voorop te stellen in het verbinden: van het beroep, de belangen en specialismen van boeren.

Het Toekomstbeeld van persona Jan is een van de drie verhalen van toekomstige generaties. Het Lab Toekomstige Generaties publiceert in de aankomende weken in totaal drie Toekomstbeelden voor de mooist mogelijke toekomst van de kwestie: Toekomst van Landbouw en Boeren. Medio oktober zal de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties uitspraak doen voor de kwestie.

Lees verder over de Weg van de Kwestie voor Landbouw en Boeren.