Inclusief Leiderschap door de mooist mogelijke toekomst

Hoe zou haar wenselijke wereld eruit zien, wat zou er gebeuren door de ogen van persona Flo? De weg van de kwestie gaat in op het opleiden van inclusieve leiders van morgen en de rol van het hoger onderwijs. De kern van de kwestie luidt: hoe kan het hoger onderwijs bijdragen aan een inclusieve en menswaardige samenleving, voor huidige en toekomstige generaties? Voor de kwestie Inclusief Leiderschap zijn er tijdens de Toekomstraad vier persona’s verbeeld die de mooist mogelijke toekomst ondervinden. Het derde Toekomstbeeld is van persona Flo. Door haar ogen beleven we de kwestie in de toekomstige tijd rond 2100:

Flo maakt ruimte voor inclusief leiderschap waar anderen bij kunnen aanhaken.
Ze heeft op de lagere school geleerd al het leven te bedanken.
Er is geen les voor persoonlijk leiderschap nodig.
Normen die horen bij witte superioriteit, zijn in de tijd van 2100 op de schop.
De heersende norm is op de schop: we hebben meerdere manieren om het leven te leven en geen patriarchie.
Iedereen is weer inheems op aarde geworden – we zijn inheems op aarde.
De culturen zijn op diversiteit gecultiveerd, diversiteit als de norm.
Moeder aarde werd geleerd te subjectiveren;
We zijn gesubjectiveerd, alles is gesubjectiveerd door en in het (hoger) onderwijs.
De aarde is gesubjectiveerd – net als een cultuur – die wordt verzorgt en je leert je ermee verbonden te voelen.
Multigenerationeel leren, leven lang leren.

Het hoger onderwijs en de school is verandert naar een geïnspireerd wereldbeeld in de natuur, in relatie met het leven om je heen; je omgeving, alles dient het grotere geheel.
Als 20 jarige is er geen hogere opleiding meer nodig, want door het middelbare en basisopleiding is iedereen in leiderschap als core-competence opgeleid.
Er ontstaan andere vakken, door het belang van collaboratie aan complexe eco-systemische crisis.
Goed geleerd leiderschap laat zich zien door conflictbemiddeling, teams motiveren, vorm en concept geven aan verhaal, ook storytelling, stapjes terug kunnen nemen, adaptief en het vrouwelijk-mannelijk leiderschap in balans.
Kritisch kunnen denken leer je op diverse niveaus, om bijdragen te kunnen leveren aan de omgeving van dat moment.
Op eigen niveau leer je leider te kunnen zijn: inclusief persoonlijk leiderschap.
De leiders van dan beslissen niet over andere mensen.

Rond 2100 is er geen sprake meer van het originele schoolgebouw, leren vindt plaats door digitale ‘Living Labs’, ook beter bekend als ‘Field Labs’.
De school is heel digitaal, waarbij mensen over de hele wereld samenwerken.
Er worden veelal deeltijdstudies gedaan.
Opleidingen tot mens zijn.
Diverse relaties spelen diverse rollen in de school: er is wisseling van rollen. 
Iedereen kan lesgeven, ook mbo’ers.
In de mooist mogelijke toekomst voor inclusief leiderschap is ieder probleem een uitdaging voor actieve werkgroepen binnen de onderwijs contexten.
Met inbreng door verschillende culturen is vanzelfsprekend te weten welke culturele wijsheid en kennis voor welke specifieke oplossing nodig is.
Het is mogelijk door te weten in welke context welke opvatting relevant is.
Zoals bij de Yarra rivier in Nieuw-Zeeland, waar water management door inheemse opvattingen wordt geraadpleegd.
Dit werkt zo inclusief doordat er wordt bepaald door middel van een inclusieve raad (councils), deze werken socio- en ecologisch inclusief.
In de wetten worden inheemse wijsheden meegenomen.
Wat je leert als toekomstige generatie is dat je leeft in een tijd waarin je leert door te proberen en oplossingsgericht een project te doen. 
Door samen te werken aan planetaire crisis contexten en ecosysteem problematiek. 

Er zijn geen managers meer, zij zijn in 2041 afgeschaft. 
De universiteiten zijn divers op alle niveaus, ieder kan diverse rollen aannemen.
Rollen zijn divers in het onderwijs systeem, het gaat erom dat ieder zelf een leider kan zijn en is.
We zijn geleerd in welke wijsheden bij welke vraagstukken nodig zijn.
Mensen hebben geleerd wat er nodig is en wat wie in welke situatie kan toepassen.
De scholing komt erop neer dat er sensitiviteit – mens te zijn – als vaardigheid wordt geleerd.
Lerend in internationale en digitale teams in het onderwijs, multidisciplinair en intergenerationeel.
Voor het zorgen en behandelen van maatschappelijke crises en problemen.
Hogeschool en Universiteiten kennen geen onderscheid.
HBO en universiteiten gaan samen.
De wereld van 2100 bestaat uit permanent leren.