Steun voor het wetsvoorstel Burgerschapsonderwijs

De Eerste Kamer heeft dinsdag 22 juni ingestemd met het wetsvoorstel ‘Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Bij burgerschapsonderwijs staat het leren functioneren in de democratische rechtsstaat centraal. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet meer duidelijkheid bieden over de algemene burgerschapsdoelstelling van het basis- en voortgezet onderwijs en de uitgangspunten die daarbij gelden. Verder krijgt de burgerschapsopdracht een meer verplichtend karakter.

Met deze duidelijke invulling wordt aan een deel van de aanbevelingen van de Ombudspersoon in de basis onderwijs kwestie voldaan. De uitspraak ging in essentie over een verschuiving van focus op leerplicht naar ontwikkelrecht.

Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties Jan van de Venis, reageert hierop als volgt:

“Ik ben enorm blij met deze grote stap. Het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie en bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van een democratische rechtstaat en mensenrechten, is cruciaal voor kinderen om op te groeien in een inclusieve samenleving.

Het leidt ertoe dat we dichter komen bij dat wat op grond van kinderrechten al de norm zou moeten zijn: niet onderwijs als zorg, zoals het nu in de Grondwet staat, maar het recht op onderwijs gericht op de ontwikkeling en ontplooiing van het kind gericht op de voorbereiding van een verantwoord leven in een vrije samenleving.

Ik ben erg blij dat hiermee wordt geluisterd naar een aantal van de aanbevelingen die we al hebben gedaan, en hoop dat ook de anderen zullen worden meegenomen. Dit alles voor de mooist mogelijke toekomst, voor onze kinderen en toekomstige generaties
.” aldus Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Jan van de Venis

Lees meer over het wetsvoorstel en bekijk de uitspraak met aanbevelingen van de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties op primair onderwijs.