De mooist mogelijke toekomst voor Fedde Boy

Middels de Toekomstraad zijn er een viertal persona’s naar voren gekomen die de mooist mogelijke toekomst ervaren. De weg van de kwestie is ingezet voor de kwestie: Inclusief Leiderschap. Het tweede Toekomstbeeld van de vier heet Fedde Boy. Door zijn ogen verbeelden we ons de mooist mogelijke toekomst:

Fedde Boy is een student van 20 jaar, afkomstig van een diversiteit aan voorouders, zoals iedereen in 2121 met een lichtbruine huid en donkere krullen.
Hij heeft ingebouwde bionische oortjes en ogen, die onze hersenmechanismen technisch kunnen bijsturen.
Door bijvoorbeeld geluidssignalen of geluidsgolven te geven en voor vooroordelen te waarschuwen, of je in je oortje vragen beter naar anderen te luisteren.

Fedde Boy heeft in zijn handen de chips van telefoons en communicatiekanalen binnen bereik en kan zo ook op verschillende plekken tegelijk aanwezig zijn.
Hij is muzikaal, nieuwsgierig en heeft een open blik.
Hij studeert zo lang hij wil en stelt zelf zijn studiepakket samen.
Hij kiest specialismen waar hij goed in is en studeert in groepen waardoor het interdisciplinaire en de samenhang tussen onderwerpen sowieso aan bod komt.

Veel studie gebeurt online en via informatiekanalen, ieder heeft zijn eigen taal maar iedereen begrijpt elkaar ook, zelfs dieren en natuur worden gehoord.
Elke opleiding is daarnaast ook live als Lab bezig om elke nieuwe generatie samenleving skills te leren, met name empathie, de kern van mens zijn.
Want veel dingen kunnen in 2121 geautomatiseerd worden, maar juist de menselijkheid en menselijke maat bij uitstek niet, die zit in ons en kunnen we alleen bij elkaar, in levend contact, in leven houden.

Toekomstbeelden voor het hoger onderwijs in 2121:
1. Er wordt in onderwijs niet meer in disabilities gedacht maar in talenten, al in vroege fase van onderwijs;
2. Er is meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden in opleidingen in plaats van alleen inhoud en specialismen;
3. Diversiteit is de norm in opleidingen, zodat iedereen met eigenwaarde aan het geheel en de samenleving bijdraagt;
4. Daardoor wordt ook een diversiteit in leiderschapsstijlen gerealiseerd, van waarde voor de hele groep.