De mooist mogelijke toekomst voor Lisa

Voor de kwestie Inclusief Leiderschap zijn er middels de Toekomstraad, vier persona’s naar voren gekomen die de mooist mogelijke toekomst ondervinden. Het eerste Toekomstbeeld van de vier is genaamd Lisa. Door haar ogen beleven we hoe de mooist mogelijke toekomst eruit kan zien:

Lisa, leeft in het groen, minder digitaal, iets terug naar vroeger.
In haar wereld is leiderschap vooral in relatie tot mensen met wie direct contact is, met wie de kwaliteit van contact telt. Er zijn ook leiders op nationaal en internationaal niveau, maar de meeste impact gaat om leiderschap in de eigen omgeving. Een hele kleurrijke, gevarieerde omgeving, zo ook in de natuur.
Wat zo opmerkelijk is, is de afwezigheid van oorlog en conflict.
Er wordt in harmonie omgegaan met conflicten.
Er is meer balans, flow, waarin wel steeds iets moest gebeuren.
Het leven is stappen zetten.
Al de mensen als inclusieve leiders zijn in staat samen stappen te zetten.
Wel met een hoge dynamiek en kleurrijke levendigheid.
Een SAMENleving. 

In de wereld van Lisa, 3 generaties na nu, is er een zeer sterke wij-cultuur.
De gemeenschap en de gehele leefomgeving speelt een grotere en bewuste rol.
Het streven is naar samenklank, in plaats van wegdrukken wat niet past in het geheel. De gevolgen van handelen en keuzes die de gemeenschap maakt, zijn direct voelbaar en daarmee komt tot leven: ‘practice what you preach’.

Lisa neemt als vanzelfsprekend verantwoordelijkheid voor de mensen om haar heen, en overziet ook de gevolgen van haar handelen op het geheel. Er is sprake van een horizontaal gestuurde samenleving. Contacten met anderen in de wereld is er voortdurend, ook met het oog op van elkaar leren. 
Het besef dat alles met alles verbonden is is gemeengoed.
Er is aandacht voor kinderen vanaf kleins af aan, om hen te begeleiden in de voor hen goede richting – in harmonie. Begeleiders hebben een natuurlijke positie. 
Lisa heeft het vertrouwen gekregen en weet dat ze iets goeds doet wanneer zij op haar beurt iemand begeleidt. 

Ouderen worden gewaardeerd. Generaties leven samen, en leren van elkaar – tussen de generaties – wordt gestimuleerd. Zo leerde Lisa allerlei verschillende perspectieven kennen op basis waarvan beslissingen goed overwogen worden genomen. 

Lisa weet wie ze is en waarom ze op Aarde is. Ze heeft veel geleerd aan vaardigheden die ze al doende verdiept. Reflecteren, onderzoeken, vragen stellen, spelen, relativeren, verbindend communiceren, gevoelens en behoeften uitdrukken. Ook leven met het water, voedsel telen. Mensen helpen elkaar waardoor het niet nodig is voor Lisa zich in alles te bekwamen. Leren gebeurt op allerlei praktische en theoretische niveaus. 

Er is geen dominantie van mannen over vrouwen of andersom. 

Mensen uit wat nu MBO wordt genoemd, geven les in ‘hoger’ onderwijs.
Er is minder onderscheid dan vroeger tussen beroepen, mensen combineren beroepen. Er is gelijke waardering voor mensen die voedsel produceren als bijvoorbeeld voor mensen die kunnen genezen. 

Stress is een woord uit het verleden, kinderen krijgen de ruimte en tijd om te spelen, zich al doende te ontwikkelen en te leren. De Duurzaamheidsdoelen, verankerd in gedeelde waarden, waren in 2030 gerealiseerd.