Inleefoefening op de Verus onderwijs conferentie

Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties Jan van de Venis, was uitgenodigd bij de Verus onderwijs conferentie. Binnen het thema ‘I Have a Dream’ nam hij de deelnemers via de inleefoefening van het Lab Toekomstige Generaties mee naar de mooist mogelijke toekomst voor inclusief en kansengelijk onderwijs.

Tijdens de mooie beelden van de Verus onderwijs conferentie, wordt de inleefoefening voorgedaan en kun je meedoen met de oefening in toekomstig generaties denken. Doe mee met de inleefoefening tussen minuut 12:20 en 17:20.
Dominee Harcourt Klinefelter, de voormalige perschef van Dr Martin Luther King, sloot de middag prachtig af. Met zijn visie, inclusief toekomstige generaties denken, te zien vanaf 1:34:00. Werkelijk waar de moeite waard.

In Nederland heeft ieder kind recht op en toegang tot onderwijs, maar hoe inclusief is dat onderwijs eigenlijk? De centrale vraag voor het Lab Toekomstige Generaties in de kwestie op Primair Onderwijs is dan ook:“Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs gelijke kansen biedt voor ieder kind?” De Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties heeft onderzoek gedaan en is tot een uitspraak gekomen, waarbij de impact van doen of nalaten nu op het welzijn van toekomstige generaties wordt onderzocht en beoordeeld. 

De onderwijsdoelstellingen in Artikel 29 van het Kinderrechtenverdrag zijn als volgt geformuleerd. Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de zo volledig mogelijke ontplooiing van het kind. het ontwikkelen van talenten, de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. het voorbereiden van het kind op een actief volwassen leven in een vrije samenleving. De kern: het onderwijs aan kinderen moet gericht zijn op de ontplooiing van het kind. Het moet kinderen respect bijbrengen voor mensenrechten, vrede en verdraagzaamheid,verschillende culturen en het milieu.