ToekomstRaad Inclusief Leiderschap

Tijdens de online ToekomstRaad, geïnitieerd door de Worldconnectors, heeft het Lab Toekomstige Generaties invulling gegeven aan het programma op 25 mei jl.. Middels onder meer het inzetten van een Toekomstraad. Het netwerk van de Worldconnectors, Earth Charter Vrienden en andere samenwerkingsrelaties waren uitgenodigd voor de ToekomstRaad waarin de samenwerking en solidariteit tussen de generaties centraal staat. Het Lab Toekomstige Generaties legde de nieuwe kwestie voor die iedereen aangaat en die impact heeft op ons leven nu en in de verre toekomst, wel zeven generaties vooruit.

In het eerste deel van de bijeenkomst werden de deelnemers aangezet tot verbeeldingskracht door de Inleefoefening, waarbij we in de schoenen van onze achterkleinkinderen stapten. Door de ogen van de achterkleinkinderen ondervinden we wat het kan beteken om een goede voorouder te zijn. We ervoeren wat het betekent om zitting te nemen in een ToekomstRaad. Door je in te leven in toekomstige generaties met een creatieve focus op een voor het Lab TG nieuwe kwestie: Inclusief Leiderschap. In vier break-outs zijn de vervolgende dialogen gevoerd over de mooist mogelijke toekomst van de kwestie.

Wat als een transformatie van het hoger onderwijs kan zorgen voor een inclusieve en menswaardige samenleving voor huidige- en toekomstige generaties? Wat als het hoger onderwijs opleidt voor inclusief leiderschap nu en rond 2100? Hoe zou het eruit zien als inclusief leiderschap gelukt is in de mooist mogelijke toekomst? Vervolgens zijn er persona’s gemaakt met verhalen van hoe het zou zijn rond 2100. Nu alvast een tipje van de sluier voor de Toekomstbeelden, waarna de Toekomstbeelden een voor een ter publicatie online komen. Het zijn persona’s met een eigen wereldbeeld. Een tipje van de sluier voor de Toekomstbeelden van de mooist mogelijke toekomst rond 2100:

Persona lucia
Je hoeft het woord inclusief niet meer te gebruiken als we niet meer in hokjes denken; Als je echt inclusief bent, dan is iedereen een leider; Het thema inclusie bestaat niet meer; Hoger onderwijs bestaat ook niet meer: Je doet waar je goed in bent, waar je hart ligt; Afgestapt van het huidige onderwijssysteem; Je ontwikkelt je op basis van eigen talenten, wat je nodig hebt, wat je nodig wil hebben.

Persona’s Bernard en Lisa
Leiderschap, onder de mensen met wie direct contact is, is beter; Je hebt wel leiders op nationaal en internationaal niveau, maar het gaat vooral om leiderschap in de eigen groep; Er is meer balans, flow, waarin wel steeds iets moest gebeuren; Het leven is stappen zetten; Al die mensen als inclusief leiders zijn in staat samen stappen te zetten; Wel met een hoge dynamiek en kleurrijke levendigheid; Een SAMENleving; Een sterke wij-cultuur; Meer vanuit de gemeenschap en de natuur speelt grotere en bewuste rol.

Persona Flo
In de mooist mogelijke toekomst is ieder probleem een uitdaging voor actieve werkgroepen binnen de onderwijs contexten, met inbreng door verschillende culturen. Het is vanzelfsprekend te weten welke culturele wijsheid en kennis voor welke specifieke oplossing nodig is, door welke context en opvatting. Wat je leert als toekomstige generatie is dat je nu leeft in een tijd waarin je als student leert door het te proberen en oplossingsgericht een project te doen. Door samen te werken aan crisis contexten en ecosysteem problematiek.

Persona Fedde Boy
Er wordt in onderwijs niet meer in disabilities gedacht maar in talenten, al in vroege fase van onderwijs; Er is meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden in opleidingen in plaats van alleen inhoud en specialismen;
Diversiteit is de norm in opleidingen, zodat iedereen met eigenwaarde aan het geheel en de samenleving bijdraagt; Daardoor wordt ook een diversiteit in leiderschapsstijlen gerealiseerd, van waarde voor de hele groep.

De volledige Toekomstbeelden zullen de aankomende weken in onze online nieuwsitems worden gedeeld.

De Waarde van Water
Gedurende het laatste deel van de Toekomstraad werd de kwestie: de Waarde van Water, verder geïntroduceerd en gepresenteerd. Er werd kennisgenomen van de uitspraak die het Lab TG in maart jl. publiceerde over de Waarde van Water. Er werd positief op de uitspraak gereageerd en het Lab TG zal de petitie brief ook indienen bij het Parlement.

We bedanken onze samenwerkingspartners, met in het bijzonder de Worldconnectors, die het Lab TG vanaf het begin de wortels heeft gegeven om leven te geven aan het initiatief, waardoor het nu een zelfstandige stichting kan zijn. Blijf op de hoogte via onze sociale media kanalen.