fbpx

Eigen rechten voor de natuur?

De roep klinkt steeds luider: ‘Wil je de natuur echt beschermen, geef haar dan rechten’. Maak van bedreigde natuur als rivieren en bossen een rechtspersoon, want pas dan kan zij goed vertegenwoordigd worden in procedures. Dat bepleiten steeds meer experts – en hier en daar gebeurt het al. Hoe werkt dat?

Bewoners van de Veluwe beklaagden zich in een krant over de toegenomen drukte door corona. ‘De Veluwe is van ons’, zeiden zij. ‘Onzin natuurlijk’, dacht Jan van de Venis, expert milieu en mensenrechten, meteen. ‘De Veluwe is van zichzelf.’
Het bericht illustreert volgens hem de gangbare manier van denken over natuur: altijd is die eigendom van de mens, alsof de natuur geen eigen rechten heeft. Die heeft ze formeel ook niet, en dat is precies wat volgens de jurist moet veranderen. Geef de natuur rechten, en maak er in de wet een nieuw soort rechtspersoon voor, bepleit hij.
Vorig jaar opperde hij een ‘Natuurschap’ voor de Waddenzee, om het gebied zo beter te kunnen beschermen. Sindsdien is veel gebeurd, zegt Van de Venis. Weliswaar werd van minister Cora van Nieuwenhuizen niets meer vernomen nadat ze had beloofd het voorstel te onderzoeken, maar dat is slechts tekenend voor de weerstand tegen ideeën waarin de heersende klasse iets moet afstaan wat ze lange tijd had. ‘Het idee van rechten voor de natuur lééft’, zegt Van de Venis. ‘Ik word bijna wekelijks gevraagd voor lezingen of gastcolleges op dit vlak.’
Het punt: steeds wordt natuur bedreigd, of het nu door de uitbreiding van een vliegveld is of de verbreding van een snelweg waardoor massaal bomen moeten worden gekapt en steeds trekt de natuur bij afwegingen in procedures aan het kortste eind. Omdat die niet vertegenwoordigd wordt. Ja, soms door beschermingsorganisaties, maar niet door of namens ‘zichzelf’.

Voogden namens de natuur

Zijn idee: creëer in het burgerlijk wetboek de basis hiervoor via een rechtspersoonlijkheid. Vertegenwoordigers zouden dan als een soort voogden namens de natuur moeten optreden, alleen gedacht vanuit het belang van de natuur. Van de Venis: ‘Bij plannen voor de uitbreiding van een vliegveld gaat het nu voornamelijk over de vraag of die voldoet aan een milieueffectrapportage. Dat is veel te beperkt. Als de natuur eigen rechten zou hebben, zou zo’n uitbreiding vaak niet doorgaan.’

Klinkt dit vaag? Zweverig misschien?

Concrete voorbeelden bestaan al. Van de Venis wijst onder meer op de herberg het Veerhuis in het Betuwse dorp Varik. Met crowdfunding konden burgers de omliggende grond kopen en werden zij juridisch eigenaar, met als voornaamste doel de grond te behoeden voor verkoop aan projectontwikkelaars of speculanten. Van dergelijke initiatieven ‘van onderop’ heeft Van de Venis grote verwachtingen. ‘Ik zou het liefst een paar proeftuinprojecten zien waarmee we dit langzaam opbouwen. Denk bijvoorbeeld aan de net aangelegde Marker Wadden. Daar woont geen mens, het is puur natuur. Geef die dan ook de bijbehorende rechten. Of de Razende Bol of Rottumeroog, eilanden in het Waddengebied. Die kunnen juridisch gezien makkelijk van zichzelf zijn.’
Internationaal is het thema al jaren actueel. Vooral het initiatief in Nieuw-Zeeland, waar in 2017 de rivier Whanganui een juridische status werd toegekend, geldt als lichtend voorbeeld. Die rivier wordt bij juridische kwesties nu vertegenwoordigd door een orgaan waarin zowel oorspronkelijke Maori’s als overheidsdienaren zitten. Colombia, Bangladesh, Oeganda: allemaal landen waar de natuur erkenning in het recht heeft gekregen.
De roep om dat ook in Nederland (of eigenlijk: de hele westerse cultuur) te doen, klinkt steeds luider onder juristen, wetenschappers en andere deskundigen op het gebied van natuur en recht.

Menselijke geluksfactor ‘Het huidige, uitsluitend antropocentrische rechtssysteem zal uitgebreid moeten worden. Al was het maar vanwege de menselijke geluksfactor’, schrijft Erik Kaptein in zijn deze week verschenen boek Rechtsgelijkheid voor de natuur – Waarom niet-menselijk leven rechten verdient.
De auteur – opgeleid als landschapsarchitect en werkzaam voor adviesbureaus en overheden – is geen activist, benadrukt hij desgevraagd, maar volgens hem is het hoog tijd voor actie. ‘Door het recht op individuele vrijheid uit te breiden en te delen met al het leven op aarde, vergroot de mens zijn geluk’, is zijn kernpunt. ‘Want wat stelt ons bestaansrecht voor, als we het leven zelf geen rechten verlenen?’ Maar hoe dan?
Onder meer door een Grondwetswijziging, betoogt Kaptein in zijn boek. Zo moet de ‘vermeende scheiding’ worden opgeheven tussen rechten van de mens ten aanzien van die van de natuur. Kaptein: ‘Om een rechtvaardiger beheer van de levende natuur af te dwingen, zal ook het bezit van grond en productiemiddelen, dat vrijwel heilig werd verklaard in de Verklaring van de Rechten van de Mens, beperkt moeten worden. Eigendom van de grond geeft niet automatisch recht op, of een vrije beschikking over, het daar van nature aanwezig leven.’

Gevestigde Orde

In zijn boek schetst hij vier ‘standen’. De derde stand, die van de boeren, zal volgens hem moeten opkomen voor de rechten van de ‘vierde stand’, de natuur. Ziet hij dat werkelijk gebeuren? Kennen we boeren niet voornamelijk als boze lieden die, vol minachting voor maatregelen die de natuur moeten beschermen tegen hun stikstofuitstoot, met tractoren het Malieveld bestormen? Kaptein: ‘Er zijn er ook veel die met minder varkens genoegen nemen, mits ze daar goed voor betaald worden. Zij zijn net zo goed slachtoffer als wij burgers.’
Maar Kaptein geeft toe: ‘De gevestigde orde is het grootste obstakel in deze denkwijze.’ Neemt niet weg dat de samenleving ‘een nieuw verhaal’ verdient.

Concrete actie speelt zich af rondom de rivier de Maas. Jessica den Outer is als 25-jarige milieujurist betrokken bij het project met de toepasselijke titel Maas in de Wet. Analoog aan het Nieuw-Zeelandse voorbeeld moet dit project de Maas eigen basisrechten geven, zoals het recht op vrij stromen, vrij van verontreiniging. Samen met IVN Natuureducatie heeft Den Outer een traineeship opgezet om dit vraagstuk te onderzoeken.
Den Outer: ‘Het gaat om redelijk basale rechten die moeten worden gewaarborgd. Nu zie je dat maatschappelijke belangen de ecologische vaak overstijgen. Wanneer wenselijke voogden de ecologische belangen van de rivier kunnen vertegenwoordigen, komen die belangen op gelijke voet te staan en wordt de natuur als volwaardige stakeholder meegenomen in beslissingen en procedures.’
Zijn de bekende natuurbeschermingsorganisaties dan niet voldoende partij om de natuur te beschermen? Den Outer: ‘Die organisaties hebben natuurlijk het beste voor met de natuur, maar er kunnen altijd nog andere belangen spelen. Dat voorkom je door de natuur zelf rechten te geven en een onafhankelijke vertegenwoordiger aan te stellen.’

Nieuwe manieren van denken

Hoe dat precies moet worden vastgelegd, dat is nog de vraag, erkent Den Outer: ‘Op sommige vragen weten wij het antwoord ook nog niet precies, maar ooit was het ook ondenkbaar dat vrouwen en slaven rechten zouden krijgen. Dat de natuur geen menselijke stem heeft, is wat mij betreft ook geen argument om de natuur geen rechten toe te kennen. Gemeenten, waterschappen of bv’s hebben ook rechten, dus waarom de natuur ook niet?’
Dat die manier op een brede interesse mag rekenen, wordt ook duidelijk aan de jonge, maar flitsende carrière van Den Outer: afgestudeerd in 2017 groeide haar expertise snel en werd ze in 2019 door de Verenigde Naties gevraagd als lid van het netwerk Harmony with Nature. Dat is een poel van experts, die jaarlijks rapporteren over initiatieven en ontwikkelingen op het vlak van natuurrechten.

Is dit allemaal luchtfietserij, of snijden de ideeën hout? Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbescherming en waterrecht aan de universiteit van Tilburg, noemt het nieuw juridische denken over natuur ‘interessant concept’. Hij ziet een herbeleving van ideeën die in 1972 al te boek werden gesteld door de Amerikaanse rechtsgeleerde Christopher Stone met zijn Should Trees Have Standing? Stone was ook niet de eerste, want het denken over natuur in termen van ‘persoonlijkheid’, is eeuwen oud en komt voort uit inheemse culturen over de hele wereld.
De westerse wereld daarentegen, leerde van filosoof Rene Descartes dat een dier niet bezield is en eerder als materiaal moest worden gezien – een radicaal andere visie op natuur.
Bastmeijer: ‘Recht is antropocentrisch: de mens staat in het centrum. In het eigendomsrecht bijvoorbeeld, is een boom in mijn tuin van mij. De boom zelf is alleen maar object. Als die gekapt moet worden, gaat het over diverse belangen, maar niet die van de boom. Het is heel interessant om daar anders over na te denken’.

Belangenorganisaties

De huidige praktijk van natuurbescherming heeft zwakke kanten, zegt Bastmeijer: ‘De mens weegt steeds af, meestal zijn dat overheden. Milieuorganisaties kunnen in de bres springen, maar die krijgen al snel de vraag te bewijzen dat iets schadelijk is of in strijd met het recht. Een burger staat al snel machteloos, omdat het natuurbelang niet erkend wordt als diens eigen belang. Die beperking is een verzinsel van de wetgever en rechtspraak; dat kan best anders.’
Bij conflicten rond plannen waar de natuur in het spel is, is de grondhouding in de rechtscultuur volgens Bastmeijer meestal die van ‘Ja, tenzij’, en zelden die van van ‘Nee, tenzij’. ‘Overheden hebben moeite met ‘nee’ zeggen en hebben moeite met ‘nee’ zeggen en de rechter heeft te vaak de neiging om met die overheid mee te denken. Belangenorganisaties moeten dan met bewijs komen dat schade aantoont. Dat kost tijd en geld. Natuurrecht zou die verhouding kunnen omdraaien.’
Aan dat nieuwe denken draagt Bastmeijer zelf bij, onder meer door eigen onderzoek. Ook in zijn onderwijs in Tilburg wil hij studenten prikkelen hierover na te denken, met een serie colleges over Rights of Nature, waarin onder meer de juridische status van de Waddenzee aan bod komt.
Bastmeijer ziet ook wel dat niet morgen alles anders geregeld zal zijn. Maar kansen ziet hij ook, en die zijn concreet: ‘Ik weet niet alles over rechtpersonenrecht, maar ik kan mij voorstellen dat je van natuur een rechtspersonen maakt zoals je ook de rechtspersoon bv kunt oprichten. Een bedrijf is feitelijk niets, maar kan wel aansprakelijk zijn, of failliet gaan. Waarom zou ‘de natuur’dan geen rechtspersoon met eigen rechten kunnen zijn?’

Verder lezen

Erik Kaptein: Rechtsgelijkheid voor de natuur – waarom niet-menselijk leven rechten verdient. ISVW Uitgevers; EU 14,95
Stefano Mancuso: De universele rechten van de plant. Cossee; EU 17,50
Christopher D. Stone: Should Trees Have Legal Standing? Law, Morality, and the Environment. Oxford University Press: EU 17,50.

Gepubliceerd in het Volkskrant wetenschapskatern op 17/4/2021.
Dit bericht werd gepost in Actueel en getagt .

6.653 reacties op “Eigen rechten voor de natuur?

 1. 오피사이트 zegt:

  와~ 이건 진짜 대박이네요. 제가 그토록 원하던
  정보들이네. 저또한 똑같이 해줘야되겠는데, 저도 보답해주고 싶은데요 그거아시나 혹시 9/11테러는
  조작일까? 말도 안되는 이야기라고는 하지만 이렇게 쉽게 알수 없는 내용를 저만 알고 있는
  방법이 있는데 제가 알려드리겠습니다.
  한번 믿어보시고 확인 해보시죠!

 2. invoiva zegt:

  Участват ли доходите на едноличен търговец от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по ЗКПО при формиране на годишния осигурителен доход на самоосигуряващото се лице? чл. 10. (1) Забранява се пряката реклама на хазартни игри, включително рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра. https://elliotupeu775310.mybuzzblog.com/18627955/покер-машини-игри След като Ви запознахме с бонусите за първи депозит (началните бонуси), трябва да напишем, че има и оферти за втори депозит. Това означава, че второто захранване на сметката Ви, след като се регистрирате бъде поощрено с премия. И този вид промоции са силно ограничени в наши дни, макар че до голяма степен се компенсират от наличието на бонуси за презареждане на сметката. Към днешна дата родните потребители могат да избират измежду шест български и пет международни компании за залози. Това доведе до по-яростна конкуренция, която е изцяло в полза на крайния клиент. Дали в BetWay са подготвени за нея и с какво ще ни впечатлят, ще разберем в следващите седмици.

 3. naili zegt:

  Pour soutenir votre journalisme local, abonnez-vous ! Pour rappel les établissements de jeux physiques ferment pour plusieurs semaines, mais vous piuvez toujours jouer et parier en ligne. Vous pouvez retrouver les établissements de jeux en ligne parmi notre sélection : Casinos, salles de jeux automatiques et les bookmakers en ligne. Certains casinos en ligne vous offriront des codes bonus pour leurs jeux de baccarat en ligne, il existe un jeu bonus qui commence lorsque 3 icônes Bonus apparaissent. Chris Collins est devenu en quelques années un pilier des jeux sur internet, du restaurant et de la discothèque. Les parieurs ne sont pas à visiter les casinos terrestres ou des agents pour vous inscrire car cela peut se faire en ligne, il y a une lanterne rouge.
  https://ericktpgy550481.ja-blog.com/15361145/video-casino-machine-a-sous
  Lorsque vous êtes prêt à jouer, distribuez les cartes parmi les participants et expliquez-leur comment jouer. Vous pouvez donner plusieurs cartes aux joueurs afin que le jeu soit plus excitant et plein d’action. En fonction de la façon dont vous configurez le jeu, expliquez-leur les combinaisons gagnantes pour obtenir un bingo. C’est une étape importante pour s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde afin d’éviter tout malentendu. Jeux bingo en ligne grâce à la technologie logicielle HTML5, BitStarz Casino est le tout premier casino Bitcoin où vous pouvez utiliser des Bitcoins. Sur les rouleaux, bien que vous puissiez également jouer avec des dollars ou des euros. Maintenant, vous pouvez en avoir un bon casino en ligne avec bonus de bienvenue.

 4. sliff zegt:

  Colosseum Casino Online | Review der besten casino Reinhold Schmitt, : 
Welche Automatenspiele werden in ihren Häusern angeboten? Wie aber hat sich die Verwendung von 8-Bit-Sound in den letzten Dekaden geändert? Während technische Limitierungen in den 70er und 80er Jahren dafür sorgten, dass 8-Bit-Sound die zum damaligen Zeitpunkt einzige Möglichkeit war, um digitale Spiele ansatzweise komplex zu vertonen, hat sich dies mit Blick auf moderne Spiele geändert. Der mysteriöse Automat Polybius ist mittlerweile fester Bestandteil der Popkultur. Er war in einer Folge der Simpsons , einem Batman-Comic und dem Mystery-Film Summer of 84 zu sehen. Außerdem interpretierte eine Folge der Serie Dimension 404 die Verschwörungstheorie als Techno-Horror-Geschichte neu und Jeff Minter taufte sein 2017 erschienenes Retro-VR-Game einfach mal Polybius.
  https://franciscovvmy370358.shoutmyblog.com/16983092/mini-casino
  Doppelbuch ist ein Slot von Merkur, der bislang nur in Spielotheken verfügbar ist. Doppelbuch online spielen ist noch nicht möglich. Trotzdem erklären wir dir hier die Regeln, damit du dich auskennst, wenn die Variante fürs Internet erscheint. Diese kannst du dann in Casinos mit Merkur-Software wie zum Beispiel Sunmaker spielen. Bis dahin kannst du dich mit anderen Slots von diesem Hersteller vergnügen.  Nutzer von iOS und Android Geräten würden Doppelbuch wohl am liebsten direkt auf ihrem Smartphone spielen, was leider aktuell noch nicht möglich ist. Zwar steht in den App Stores bereits die Merkur Magie App bereit, diese umfasst momentan jedoch nur folgende Spiele: Das Grundprinzip von Doppelbuch ist recht einfach. Sie bestimmen zunächst, mit wie vielen der 10 Gewinnlinien, die sich stufenlos verstellen lassen, Sie spielen möchten. Dann legen Sie einen Linieneinsatz zwischen 0,01 und 2 € fest. Daraus ergibt sich der Gesamteinsatz pro Spin. Zudem haben Sie noch die Wahl zwischen dem einfachen Gameplay oder dem Spiel im Doppelbuch Modus. Die Spins können Sie einzeln manuell starten oder vollautomatisch per Auto-Play ablaufen lassen.

 5. MortonHip zegt:

  Everything information about medication. Generic Name.
  medication for ed
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 6. gyday zegt:

  The newly reconstituted regulatory panel also welcomed its third new board member over the past four months and backed a controversial request to move one marijuana retail location from Prescott to Texarkana. It was not until the end of the MMC’s monthly board meeting that commissioners got a report on when the state’s first medical marijuana dispensary will open after a nearly 2-1/2-year wait. Plus, anyone who’s heard stories like that of Jayden David (of Jayden’s Journey) will realize that there is serious medical potential in medical cannabis and CBD. Medical marijuana is not just a “stepping stone” to legalized recreational use; the medical applications are very real. For some people, getting access to medical marijuana is life and death. Next month, regulators are also expected to have in hand an opinion from Attorney General Leslie Rutledge on whether Arkansas State University-Newport should be considered a school under Amendment 98, the ballot issue in the 2016 election that legalized medical marijuana in Arkansas.
  https://bartosha.com/forum/community/profile/leoniepurdy558/
  All persons who were sent a letter from Health Canada in November 2013 that had the phrase Marihuana Medical Access Program or Programme d’Accés à des Fins Médicales visible on the front of the envelope. Places in Sunset Country Where You Can Buy Cannabis Products An individual cannot transport cannabis across the border of Canada, regardless of – the quantity being carried by them, even if authorized for medical purposes, or even if travelling to/from an area where cannabis is legal. I asked a Canada Post worker what I am suppose to mail it in and she said a sealed envelope would be fine but I feel like that’s not correct. Has anyone mailed some to a friend before did it make it? Arguably the most well-known of the phytocannabinoids, THC (delta 9 tetrahydrocannabinol) is the predominant intoxicating molecule in cannabis and gives rise to the euphoria associated with being “high”. THC has therapeutic potential as an analgesic, anti-inflammatory and anti-emetic.1

 7. Bic zegt:

    Texas Hold’em is the most popular poker variations by far, with exciting tournaments held in land-based casinos and venues all over the world. If you’re a fan of the World Series of Poker, the World Poker Tour or the European Poker Tour, you’ll have likely seen Texas Hold’em in action. The game follows the basic rules we listed above, but if you’ve never tried the game, you can play Texas Hold’em for free before depositing any real money, at all of our top recommended online poker sites. Each state has their own set of laws and regulations for online poker real money sites. While online poker continues to be onboarded, there are also a range of opportunities to play live poker in person. This can be done at real-world casinos and poker rooms throughout the country, in regulated jurisdictions.
  https://touch-wiki.win/index.php?title=The_black_jack
  In Colorado, blackjack variants are in Cripple Creek, with one in Central City. Double Up Blackjack and Spanish 21 are found there. There are no blackjack variants in Black Hawk, at least that we found. In edge sorting, a player exploits irregularities on the backs of playing cards; a good edge sorter, with a little assistance from the dealer, can distinguish asymmetrical edges that identify the card values. The graph above illustrates several important concepts in gambling. First, the jagged downward line indicates what happens to a player’s money. At a glance, it’s quite clear that the overall trend is downward. The house advantage that exists in almost all forms of gambling ensures that gamblers will tend to lose money over time. The downward slope of the line will vary with the size of the house advantage.

 8. Dee zegt:

  Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity for your publish is just spectacular and that i can think you are an expert in this subject.
  Fine along with your permission let me to grab your
  feed to stay up to date with impending post. Thank you
  a million and please continue the rewarding work.

 9. Ashlee zegt:

  These are really fantastic ideas in regarding blogging.
  You have touched some nice points here. Any way
  keep up wrinting.

 10. cuan slot 88 zegt:

  I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This article has truly peaked my interest.

  I will bookmark your blog and keep checking
  for new details about once a week. I subscribed to your
  RSS feed too.

 11. bhaag zegt:

  Thank you for another magnificent post. The place else may anyone get that kind of information in such an ideal
  manner of writing? I have a presentation next week,
  and I am at the search for such information.

 12. tmtplay zegt:

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community
  will be thankful to you.

 13. vorbelutrioperbir zegt:

  You actually make it appear really easy together with your presentation but I to find this topic to be actually one thing that I believe I would by no means understand. It seems too complex and very large for me. I’m having a look forward for your next submit, I will attempt to get the cling of it!

 14. gacor24 zegt:

  If some one wants to be updated with most recent technologies therefore he must be pay a quick visit this
  web site and be up to date every day.

 15. estateBNB zegt:

  Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally suggest
  to my friends. I’m confident they will be benefited from this site.

 16. judi lapakpusat zegt:

  Today, while I was at work, my sister stole my iphone
  and tested to see if it can survive a twenty
  five foot drop, just so she can be a youtube sensation.
  My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 17. pragmatic play zegt:

  I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe
  you could a little more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for
  only having one or two images. Maybe you could space it
  out better?

 18. 카지노사이트 zegt:

  You have somke reaⅼly good posts and I belіeve I would bе a gooⅾ asset. If yoᥙ ever wɑnt too take somе oof
  tһe load off, Ι’d absolutеly love카지노사이트 tⲟ ѡrite sߋme c᧐ntent for your
  blog in exchange for a link Ьack to mіne. Please send me an email іf іnterested. Tһank ʏou!

 19. fafa slot zegt:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this
  I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
  I’m hoping to contribute & help other users like its
  helped me. Good job.

 20. judi bola zegt:

  We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your web site provided us with useful information to work on. You’ve done an impressive task
  and our whole neighborhood can be grateful to you.

 21. 비아그라구매 zegt:

  이 글은 온라인으로 비아그라 구매하는 이점과 비아그라
  구매할때 고려해야 하는 사항에 대해 구체적으로 알려 드리고 온라인으로 비아그라 판매하는
  곳을 알려드립니다.

 22. slot 5000 zegt:

  great put up, very informative. I ponder why the opposite experts
  of this sector don’t notice this. You must proceed your writing.
  I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 23. Slot Online zegt:

  I am really loving the theme/design of your site. Do
  you ever run into any browser compatibility problems?
  A handful of my blog visitors have complained about my
  blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any solutions to help fix this problem?

 24. mmslot303 zegt:

  The other day, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 25. lxgroup zegt:

  Hi there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of
  any please share. Many thanks!

 26. sbobet 88 zegt:

  Thank you a lot for sharing this with all folks you actually
  understand what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly also consult with my web site =).
  We could have a link trade contract among us

 27. slot terpercaya zegt:

  I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here!

  Good luck for the next!

 28. 오피아트 zegt:

  I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.

  So let me give back and show back my secrets on change your
  life and if you want to seriously get to hear I will share info about
  how to find hot girls for free Don’t forget..
  I am always here for yall. Bless yall!

 29. slot88 zegt:

  It’s really a nice and useful piece of information. I’m
  happy that you shared this helpful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 30. haber oku zegt:

  hello!,I really like your writing very a lot!
  percentage we communicate extra approximately your
  article on AOL? I require a specialist in this space to resolve my problem.
  May be that is you! Looking ahead to see
  you.

 31. haber oku zegt:

  Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to
  all your posts! Carry on the outstanding work!

 32. 오피스북 zegt:

  A motivating discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more about this subject, it might not be a“오피스북”your feeds or even I achievement you get entry to constantly rapidly

 33. sv388.com zegt:

  Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just
  cool and that i can assume you’re knowledgeable in this subject.
  Fine with your permission let me to grasp your feed to keep up to date with drawing close post.
  Thank you a million and please keep up the enjoyable work.

 34. yukslot88 zegt:

  fantastic points altogether, you simply won a new reader.
  What could you recommend in regards to your publish that you simply made some days in the past?
  Any positive?

 35. read more zegt:

  I’m curious to find out what blog platform you’re using? I’m experiencing some minor
  security issues with my latest site and I’d like to find something more
  risk-free. Do you have any suggestions?