fbpx

Uitspraak op Wereldwaterdag voor de Waarde van Water

Toegang tot schoon water is een door Nederland erkend mensenrecht, maar waar staat het bij ons? Niet in de grondwet. Hoe zou het zijn als we dankzij dit recht kunnen realiseren dat grachten zo schoon zijn, dat we er in kunnen zwemmen? Dat bedrijven geen pesticiden en ander gif meer lozen in oppervlaktewateren? En vindt u dat er ook schoon water beschikbaar moet zijn voor de natuur, nu en in de toekomst? Wij denken van wel.

We hebben onderzoek gedaan naar de waarden van water, en kwamen tot de conclusie dat ondanks mooie wetteksten en verdragen, de belangen en rechten van toekomstige generaties en de natuur onvoldoende zijn gewaarborgd. Beleid en beslissingen van de huidige generatie mensen, overheden en bedrijven is vooral gericht op de belangen van de mensen die nu leven.

Het Lab Toekomstige Generaties wil zorg te dragen dat schoon water in Nederland gelijkwaardig beschikbaar zal zijn voor toekomstige generaties, net zoals dat nu voor ons is. Daarom vinden wij dat het recht op water helder in onze grondwet moet worden opgenomen. Ons verzoek aan het nieuwe parlement is om een nieuw Artikel 21a Grondwet te creëren:


Artikel 21a. Het recht op water

1. Ieder heeft het recht op water.

2. Toekomstige generaties hebben het recht op water.

3. Al het leven – dieren, planten en waterlichamen inbegrepen – heeft het recht op water.

4. Het recht op water betekent minimaal toegang tot voldoende, schoon en veilig, acceptabel en betaalbaar water.


Wij vragen het nieuwe parlement daarbij: wijzig meteen ook het huidige Artikel 21 en neem daarin op “het recht op een schoon en gezond leefmilieu voor huidige en toekomstige generaties”. Net als meer dan 100 andere landen wereldwijd dat hebben gedaan. En zoals 8 Nederlandse politieke jongerenorganisaties dat hebben voorgesteld.

Kijk met ons mee naar de uitspraak en teken de petitie!Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *