Onderteken het Manifest Duurzaam Regeerakkoord

Met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen als leidraad, voert SDG Nederland campagne in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen. Het Lab TG dacht mee voor het Duurzaam Regeerakkoord en doet mee als een van de eerste ondertekenaars. Naast intergenerationele gerechtigheid worden toekomstige generaties specifiek belicht in het manifest:

Toekomstige Generaties
“Laat toekomstige generaties zelf meedenken over hoe ze betrokken worden. Waarborg de belangen van toekomstige generaties, zoals met wetgeving (voorbeeld: Wales). Maak korte- en langetermijnkeuzes expliciet. De bestaande generatietoets kan hierbij helpen.”

Concreet vraagt het manifest het nieuwe kabinet drie dingen: (1) maak een nationaal actieplan om de SDG’s te behalen; (2) zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen; en (3) laat burgers, jongeren en organisaties hierover meedenken.

Zowel burgers als organisaties kunnen het manifest ondertekenen. Met die steun stappen we na 17 maart naar de partijen die dan aan zet zijn. Hoe langer de lijst van ondertekenaars, hoe sterker de boodschap: het komende regeerakkoord moet duurzaam zijn.

Onderteken het manifest Duurzaam Regeerakkoord!