Kansen voor het primair onderwijs door Pieter Lossie

Voormalig voorzitter LAKS, Worldconnector en beleidsadviseur PO-raad Pieter Lossie reflecteert op kansen in de uitspraak voor de belangen van het inclusieve onderwijs voor toekomstige generaties. Naar aanleiding van de uitspraak voor inclusief basisonderwijs reflecteert het lab met betrokkenen en experts uit het veld.

“We zouden inclusief primair onderwijs moeten bieden aan de jongste generaties, met als fundamentele hoofddoelen ontplooiing en ontwikkeling. Klinkt als een no-brainer, is het in de praktijk nog niet helemaal. Het Lab Toekomstige Generaties legt in z’n meest recente uitspraak pijnlijk bloot waar pijnpunten liggen in het primair onderwijs en doet voorstellen om onderwijs te creëren dat meer recht doet aan het ontwikkelingsrecht van leerlingen. 

Er is namelijk nog een wereld te winnen op het gebied van kansengelijkheid, constaterende dat de portemonnee van ouders nog steeds een belangrijke rol speelt bij de hoeveelheid onderwijskansen die hun kind kan krijgen. Er is nog een wereld te winnen op het gebied van maatwerk, constaterende dat leerlingen nog te vaak tegen de grenzen van een veralgemeniseerd schoolsysteem aanlopen. Er is nog een wereld te winnen op het gebied van betekenisvol onderwijs, constaterende dat leerlingen langzaam van elkaar worden gesegregeerd in een stelsel waarin prestatie en platte kennis disproportioneel worden beloond. Gelukkig zijn er voldoende kansrijke verbeteringen mogelijk die spoedig uitgewerkt en ingevoerd dienen te worden, het is namelijk de jongste generatie die nog een wereld zal moeten winnen. Als we ze daar optimaal voor willen voorbereiden, zullen we vandaag nog bij de basis moeten beginnen. 
Belangrijk daarbij is om het niet alleen voor leerlingen te doen, maar juist met hen. Leerlingen weten vaak op een creatieve, innovatieve en eerlijke manier te vertellen hoe hun eigen onderwijs kan worden verbeterd. Door het perspectief van leerlingen mee te nemen in de discussie over onderwijsverbetering, vergroten we de kans dat leerlingen niet alleen onderwijs genieten, maar ook van hun onderwijs genieten. Daarbij creëert het de ideale gelegenheid om de toekomstige dragers van onze maatschappij in aanraking te laten komen met participatie, dat waar onze democratie immers op gebouwd is. 

De uitspraak van het Lab Toekomstige Generaties spreekt voldoende urgentie om spoedig aan de slag te gaan met primair onderwijs waarin het er minder om gaat wat je erin stopt en het er meer om gaat wat je eruit haalt.”