Inclusief basisonderwijs voor toekomstige generaties

Het Lab TG heeft in samenwerking met diverse experts, wetenschappers en individuen de toekomstraad ingezet om ons in te leven voor de kwestie in het inclusieve basisonderwijs voor toekomstige generaties. In de Lab TG toekomstraden reizen we naar de mooist mogelijke toekomst van 2120, 100 jaar van nu. Uit de toekomstraad kwamen diverse personages naar voren die de mooist mogelijke toekomst van het basisonderwijs beleven. De wereld werd ontdekt door de verhalen van basisschoolleerlingen Sara, Hadjar, Yaya en Noah. Lees mee naar de toekomst van 2120!

In de mooist mogelijke toekomst van 2120 is de wereld het klaslokaal. De onderwijs filosofie staat voor inclusiviteit en diversiteit. De mensen in en om het onderwijs zijn enorm gemixed qua etnische achtergrond. Iedereen draagt bij aan de school en omgeving. Het onderwijs vindt plaats in natuur landschap, virtual reality omgevingen en op klimaatneutrale scholen. Het kind heeft onbeperkte toegang tot kennis, en de mens blijft zijn leven lang leren. Aanpassing aan de omgeving is noodzaak door klimaatverandering. Het onderwijs geeft betekenis aan urgente noodzaak voor adaptatie en werkt mee met de natuur. Het toekomstige onderwijs ziet duurzaamheid als de kern van het dna; sociaal, ecologisch en economisch. In het curriculum van de toekomst staat wederkerig bewustzijn in relatie tot de omgeving centraal. Evenals de interafhankelijke rol met de natuur in de omgeving en interpersoonlijke groei. Nu is de Happiness Index is bepalend voor het onderwijs, in plaats van het bruto nationaal product. Op toekomstige basisscholen leert men ook hoe de belangen voor het welzijn van toekomstige generaties worden meegewogen. De school is genderneutraal en streeft ernaar de leerlingen te begeleiden in het vinden van evenwicht tussen hart, handen/lichaam en hoofd. Kijkend naar de toekomstbeelden honderd jaar van nu, dan leren kinderen te verbinden met zichzelf, de mensen in de omgeving, de natuur en de wereld. De wederkerige relatie met de natuur staat centraal. Het onderwijs is ingericht om leerlingen uit te dagen, nieuwe dingen te ontdekken en om een veilige plek te zijn voor iedereen. Onderdeel van de les filosofie is dat er ruimte is voor de eigen inbreng van de leerlingen. De rol van de leraar ondersteunt bij het vertalen van kennis en het geven van betekenis. Het kind leert van de leraar en de leraar van het kind, in een wederkerige verhouding. School gaat over de leerling zelf; de groei, het geluk en de rol in de samenleving. Toekomstige basisscholen zijn sterk verbonden met de lokale buurt, zo ook de leerprocessen in relatie tot de omgeving. Het leerproces is ingebed in een inclusieve en klimaatneutrale schoolgemeenschap. Met ontwikkelende en bekwame begeleiding, vrij denkend van vooroordelen en stereotypen. Het schoolgebouw is duurzaam en groen gebouwd, energie en klimaat neutraal.

Wat als we ons de mooist mogelijke toekomst verder inbeelden? Lees verder wat de volledige uitspraak is over het inclusieve basisonderwijs voor toekomstige generaties.