Zelf aan de slag met de Toolkit for Future Thinking!

Het doel van het Lab Toekomstige Generaties is om het welzijn van toekomstige generaties mee te laten wegen in belangrijke beslissingen. Daarbij is het handig methoden te kennen die ons kunnen helpen om de toekomst naar het nu te brengen.

Het Lab gebruikt een zogenaamde ‘Future Thinking Toolkit’. Dit is een groeiende verzameling van academische en andere methoden. Enkele daarvan hebben wij als Lab Toekomstige Generaties ontwikkeld. De methoden in de Toolkit helpen ons de toekomst te begrijpen, kansen te zien en te bepalen wat we nu kunnen doen om het welzijn van de toekomstige mens te waarborgen.

Wanneer het Lab een (aangebrachte) kwestie beoordeelt en onderzoekt, wordt gebruikt gemaakt van diverse methoden. Eerst om een kwestie te duiden: wat is eigenlijk de vraag en hoe relateert die aan toekomstige generaties? Dan om te onderzoeken welke belangen er spelen en welke stakeholders erbij betrokken zijn. Vervolgens om uit te vinden hoe de mooist mogelijke toekomst – gerelateerd aan de kwestie – eruit kan zien. Daarna analyseren wij de huidige situatie en ook het institutionele kader, waaronder de wet- en regelgeving, om te beoordelen of de belangen van toekomstige generaties wel voldoende geborgd zijn.

Voor elk van deze vragen en aanpak kunnen wij kiezen uit de methoden die in de Toolkit zijn verzameld en inzichtelijk zijn gemaakt voor gebruikers.

Tot slot formuleert de waarnemend Ombudspersoon van ons Lab Toekomstige Generaties in de uitspraak op een kwestie aanbevelingen voor wetgevers, beleidsmakers bij de overheid, bedrijven en andere organisaties en soms ook voor burgers. De aanbevelingen zijn erop gericht de belangen van toekomstige generaties veilig te stellen in de besluiten die de huidige samenleving neemt en de activiteiten die nu worden ondernomen. De huidige beslissingen en activiteiten hebben vaak een kortetermijnperspectief, wij proberen juist het langetermijnperspectief een beeld te geven.

Jij kunt ook aan de slag met de toolkit. We hebben een Nederlandse en Engelstalige versie gemaakt. Download ‘m nu en ga aan de slag met de mooist mogelijke toekomst.